KESET IMET

Sa võid viibida keset imet just praegu ja seda lihtsalt mitte tähele panna. Sa võib-olla ootad oma imet, kuid oled pettunud, sest tundub, et mitte midagi ei liigu selles suunas. Sa ei näe mingit märki Jumala üleloomulikust tööst sinu kasuks.

Mõtle sellele, mida Taavet ütleb Psalmis 18: „Oma kitsikuses ma hüüdsin Jehoovat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd tungis Ta palge ette, Ta kõrvu! Siis värises ja vabises maa, mägede alused kõikusid ja põrusid...Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas...Ta vajutas taeva ja tuli maha....Jehoova müristas taevast ja Kõigekõrgem andis kuulda oma häält...Ta heitis oma nooli...lõi kangesti välku ja pani need sähvima.“ (Psalmid 18:7-10, 14-15).

Siinkohal on oluline mõista, et ükski neist asjust ei toimunud reaalselt. See oli pigem midagi, mida Taavet oma vaimusilmas ette kujutas ja armsad – see on usk! Usk, et Jumal on kuulnud su hüüdu, et Ta ei ole hiljaks jäänud ja et Ta ei ignoreeri su anumist. Selle asemel alustas Ta vaikselt, kuid koheselt peale su palve kuulmist sinu ime ettevalmistusega ja isegi praegu on Ta tegemas oma üleloomulikku tööd sinu kasuks. Ja see on see, mis tähendab uskuda imedesse; Tema imelisse jätkuvasse töösse meie eludes.

Taavet mõistis kõige selle taga peituvat peamist tõde: „Ta tõid mind välja lagedale; Ta päästis mind, sest Tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:20)

Ma tõepoolest usun hetkega sündivaisse imedesse, mida Jumal aulistel viisidel ka tänapäeval üle maailma korda saadab. Kuid tuginedes Matteuse 16:9-11 ja Markuse 8:19-21, kus Jeesus oma jüngritele 5000 ja 4000 inimese imelist toitmist meelde tuletab, palub Ta nii neil kui ka meilgi pöörata tähelepanu arenevatele imedele ja nende osale meie elus tänasel päeval.