KRISTUS VALITSEB

Meie teenistusega võtavad ühendust paljud inimesed, öeldes: „Mul pole mitte kellegagi rääkida; mitte kedagi, kellega oma koormat jagada; mitte kedagi, kel’ oleks aega võtta kuulda mu appihüüdu. Ma vajan kedagi, kelle ees oma süda välja valada.“

Kuningas Taavet oli pidevalt ümbritsetud inimestest. Ta oli abielus ja tema ümber oli palju kaaslasi. Ometigi kuuleme sama karjet temagi huulilt: „Kelle juurde ma võiksin küll minna?“ See on juba meie inimlikus loomuses omada teist inimest oma kõrval, kel oleks nägu, silmad ja kõrvad ning kes kuulaks meid ja annaks meile nõu.“

Kui Iiob’i katsumused tema üle võimust võtsid, hüüdis ta viimases meeleheites: „Oh, et mul oleks keegi, kes mind kuuleks!“ (Iiob 31:35). Ja ta hüüdis seda ajal, mil ta oli ümbritsetud oma nö. sõpradest. Kuid neil sõpradel polnud vähimatki kaastunnet tema suhtes; pigem oli nad kui meeleheite saadikud.

Seetõttu pöörduski Iiob vaid Jumala poole: „Vaata, nüüdki on mul tunnistaja taevas ja eestkõneleja kõrgustes!...Jumala poole on mu uneta silm.“ (Iiob 16:19-20)

Taavet õhutas jumalarahvast käituma samal viisil: „Lootke tema peale igal ajal, te rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:8)

Varem või hiljem tabavad raskused meid kõiki ja just praegugi on suurel hulgal Jumala pühasid kannatamas erinevate hädade käes. Nende olukorrad on muutnud nende rõõmu lootusetuseks ja abituseks ja paljud küsivad keset oma valu: „Miks see küll minuga juhtub? Kas Jumal on mu peale pahane? Mida ma küll valesti tegin? Miks Ta ei vasta mu palvetel?“

Mina usun, et see sõna on sulle kui kutse Pühalt Vaimult, leidmaks üks vaikne koht, kus sa võid pidevalt valada välja oma südame Jumala ees. Taavet „valas oma mured“ Tema ette ja sedasama võid teha ka sina. Sa võid rääkida Jeesusele kõigest – oma probleemidest, oma hetke katsumustest, rahaasjadest, tervisest – ja ka sellest, kui väga need asjad sind vaevad ja kui palju meeleheidet need valmistavad. Ta kuulab sind armastuse ja kaastundega ega pane pahaks sinu nuttu ega pisaraid.

Jumal vastas Taavetile. Ta vastas Iiobile. Ja läbi sajandite on Ta vastanud kõigi appihüüdudele, kes on uskunud Tema tõotustesse. Ta on lubanud kuulda sind ja juhatada sind. Ta on vandega tõotanud olla sinu jõuks, mistõttu sa võid minna Tema ette ja tulla tagasi uuendatuna.