ELA TEMA LIGIOLUS

”Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.” (2 Korintlastele 3:18). Me muutume selleks, mida me vaatame! Meie tähelepanu keskpunkt kiirgab oma mõju üle kogu me elude. See, mida hoiame oma vaimsete silmade ees, haarab meid endasse ja võtab täiega võimust! Paulus otsustas olla kaasahaaratud Kristusest - Päästjast sai tema ainukene mõtete, kuulutuse ja õpetuse keskpunkt. ”Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust.” (1 Korintlastele 2:2). Ta hoidis oma pilgu Pea ja mitte probleemide peal.

Jumala igatsus meie suhtes on, et me oleks riietatud Kristuse ligioluga. Igatsed sa võitu patu üle ja vabanemist vaenlaste meelevalla alt? Siis palu innukalt Kristuse lähedaolu ilmnemist. Kui sa võtad seda tõsiselt, siis Tema armastavad silmad sulatavad sind, tuues sind murtuse ja patukahetsuse piirile. Issandast saab kogu sinu hinge elu ja tuum ja sa ei taha enam lahkuda Tema ligiolust. Sa toetud Tema tugevale käsivarrele ja kogu hirm kaob, saades asendatud täiusliku rahu ja hingamisega. Sa võid seista vastu patule ja Saatanale, olles riietatud Tema ligiolu aulise väega. Jumala Sõna tõotab: „Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma Isa ees ja Isa inglite ees.“ (Ilmutuse 3:5).

Kogudus läheb viimsetele aegadele vastu kui „naine, riietatud päikesesse“ (Ilmutuse 12:1). See viitab Kristusele – meie valgele rüüle! Me oleme riietatud Kristusega ja elame Tema ligiolus, mis ületab kõik muud väed ja võimud.

Tegelikult pole see üldse keeruline ja selle võib kokku võtta kolme sõnaga: HOIA JEESUSE LIGI! Ela Tema ligiolus ja võta usu läbi koht sisse Tema kõrval taevastes paikades. Tea, et Ta kostab sinu eest Isa paremal käel ja mitte miski ei saa seda takistada. Sa oled üle selle kõige ja nõnda nagu Stefanos, kohtud sa Temaga taevas.“ (vt. Apostlite teod 7:56)