TEENER

Inimmõistuse jaoks tunduvad Jumala teed suurte paradoksidena. Ta ütleb: „Et elada, pead sa surema. Et leida oma elu, pead sa selle kaotama. Et saada tugevaks, pead sa esmalt muutuma nõrgaks.“ Kuid suurim paradoks kõigist on järgmine: selleks, et olla tõeliselt vaba, pead sa saama aheldatud. Saavutamaks suurimat vabadust Jumalas, peab inimene loobuma kõigist oma õigustest ja saama eluaegseks Jeesuse Kristuse teenijaks. On olemas armastuse-orjus, mis juhib sind kõrgemale vabaduse ja vabastatuse tasemele. See tähendab vabatahtlikku alistumist, mis sünnib kiindumusest ja armastusest ning paneb inimese pidama teenimist olulisemaks poja staatusest.

Ajal, mis Jumala rahvas on nii haaratud oma õiguste tagaajamisest ja õnnistuste ning kasude sissenõudmisest, tuleks meile kõigile kasuks, kui me lubaksime Pühal Vaimul avada oma silmad viisil, et Jumal ületaks kõik selle, mida me siiani oleme leidnud. Jumala käest heade asjade saamine on igati kooskõlas Tema enda jumaliku tahtega ja seetõttu ei peaks ükski jumalalaps tundma end süüdi õnnistuste või tulu pärast, mis tema elu üle on valatud. Samas aga peame me mõistma, et õnnistustest ja rikkusest on olemas midagi veelgi paremat; midagi palju enam rahuldust pakkuvat kui need igapäevased õnnistused, mis Ta laseb meil osaks saada.

Teener või ori on keegi, kes on astunud oma isanda teenistusse ja järgnev piiblisalm kirjeldab seda väga armsasti: „Kui sa ostad sulaseks heebrealase, siis ta teenigu kuus aastat, aga seitsmendal saagu ta vabaks lunamaksuta. Kui ta tuli üksinda, mingu ta ka üksinda; kui ta oli naisemees, mingu naine koos temaga. Kui ta isand andis temale naise ja see sünnitas temale poegi või tütreid, siis naine ja lapsed jäävad isandale, aga tema mingu üksinda. Aga kui sulane ütleb kindla meelega: Ma armastan oma isandat, naist ja lapsi, ma ei taha vabaks saada, siis tema isand viigu ta Jumala ette ja seadku ukse või piitjala juurde: ta isand torgaku tal kõrv naaskliga läbi ja ta teenigu igavesti.“ (2 Moosese 21:2-6)

See viitab nii palju enamale kui vaid Jumala hoolimisele oma teenritest ja orjadest. Oma sisult ja vormilt kirjeldab see selgelt Jeesust Kristust teenivat teenrit. Kristus on selles loos isand ja meie oleme need teenrid, kes on vabaks ostetud. Rist viitab Jumala hingamispäevale – aastale, mis vabastati kõik vangid, kinnipeetavad, orjad ja teenrid ning meie, keda meid enne oli müüdud käsu alla, oleme saanud vabaks armu läbi!

Meid on vabaks ostetud patust – ometigi oleme me Kristuse teenrid kõik oma elupäevad ja täiesi vabast tahtest!