MEENUTADES JUMALA HEATEGUSID

Miski ei julgusta meid minema armutrooni ette enam kui minevikus kogetud Jumala heateod. Meie usk saaks lämmatatud erinevate katsumuste poolt ja mure murraks me südamed, kui meid poleks õpetatud uskuma ja usaldama minevikus kogetud kogemusi. See aitab meil uskuda, et Jumal kuuleb oma rahva palveid ja viib nii olevikus kui tulevikus täide kõik selle, mida on lubanud, nõnda, nagu Ta on teinud seda minevikuski.

Mida on Jumal teinud su jaoks minevikus? Milline on olnud sinu minevik koos Jumalaga viimaste aastate jooksul? Vedas Ta sind kunagi alt? Jättis Ta kunagi oma lubadused täitmata?
„Kas sa meid ei elustaks taas, et su rahvas rõõmustuks sinus?“ (Psalmid 85:6)

Minu palve on olnud järgmine: „Issand, tee seda taas! Ärkamine? Tee seda taas! Jõud ja värskendus Pühas Vaimus? Issand, tee seda taas! Minevikus aset leidnud imed? Issand, tee seda taas!“

Mine tagasi Vanasse Testamenti ja vaata, mida Ta ilmutas oma loomuse kohta: „Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: "Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu...!" (2 Moosese 34:6-7).

Selline oli, on ja saab alati olema meie Jumal! Kui Jumal on kandnud sind siiamaani, siis miks peaks Ta nüüd sulle selja pöörama?

Õnnis on see, kes loodab oma Issanda peale!