TEENRI MÄRK

Inglise keelses Piiblis ütleb Taavet Psalmis 40:6 „Sa oled kaevunud (teinud augu) mu kõrvu“, mille tähendust võiks teistpidi tõlgendada ka kui „sa oled võtnud mind vastu oma teenriks / orjaks“. See viitab vana aja kombele, kus isandad augustasid kõigi nende orjade kõrvad, kes keeldusid neile pakutud vabadusest (vt.2 Moosese 21:6). Ehk teisisõnu: „Minu kõrvas on auk, mis märgistab minu kuulumist Issandale kogu eluks ja igavikuks.“ Oled sa lubanud Püha Vaimul augustada oma kõrvu?

Teenri märgiks oli tõotus pühendada end täielikult oma isanda teenimisele. Taolises eluviisis pole midagi müstilist. See algab pühendumisega anda Issandale parim osa oma ajast ja realiseerub iga hetkega meie igapäeva elus! See muidugi ei tähenda seda nagu kõik peaksid loobuma oma igapäeva tööst või karjäärist, et astuda täisajaga teenistusse. Tänapäeval jäävad nii paljud inimesed ilma Jumala tahtest, kuna tormavad pead laiali otsas ei tea, kuhu, jättes maha oma pered ja juured, et „minna välja usus“. Palju suurem samm oleks püsida paigal ja pühendada Jumalale rohkem kvaliteetaega just seal, kus sa oled. See kõik taandub sellele, et muuta Kristus kõige keskpunktiks, nii et su pere, töö ja kõik muud asjad keerleksid Kristuse ümber. Siis saab Temast meie mõtete keskpunkt ja me võtame aega, et olla Tema ligiolus, kuulda Tema häält ja järgida Tema korraldusi.

Teenija on rohkem andja kui võtja. Seetõttu võib ta ühes Paulusega öelda: „Ma pean oluliseks ainuüksi Kristust.“ Taoline teener ei teeni tasu või isiklike hüvede pärast. Tema palgaks on ülistus ja austus, mis tema tegude läbi ta isandale osaks saab. Tõeline teener, kes on pühendanud kogu oma elu teenimisele, on erilisel viisil märgitud ära oma Issanda poolt.

Kuid millised märgid viitavad tänapäeva teenritele? See avaldub väga selgelt Jumala Sõnas, kus on öeldud, et selleks märgiks on kahetsev ja murtud vaim, mis tunneb piina kõigi tema Issanda vastu tehtavate jõleduste pärast. Meie Isand ei puuri meie kõrvu auku naaskliga, vaid purustab me südame haamriga. „Ja Iisraeli Jumala auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli, koja lävele ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarbed puusal. Ja Issand ütles temale: "Mine läbi linna, läbi Jeruusalemma, ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse!" (Hesekieli 9:3-4)

Teiseks teenri tunnuseks on ümberlõikamine, mis ei ole kordasaadetud kätega, kuid mis räägib täielikust eraldatusest maailmast ja pühendumisest Kristusele. See tähendab, et sa loobud kõigist oma plaanidest, skeemidest ja unistustest ning Jumala mured ja koormad muutuvad sinu jaoks kõige tähtsamaks.