JUMAL ANNAB OMA TASU

Palvetamisest on üsna vähe kasu, kui me ei usu siiralt, et Jumal annab ka tasu neile, kes Teda kogu südamest otsivad.

Ma olen täiesti veendunud, et Jumal tunneb suurt rõõmu heade andide jagamise üle oma lastele. Taavet mainib oma lauludes, et Jumal on hea ja rikas heldusest ning Tema heldus kestab igavesti, mistõttu on võimatu, et Ta tõukaks eemale kellegi, kes Temalt siiralt abi otsib. Ta tunneb rõõmu pattude andeks andmisest ja on alati väga helde.

Üks minu lemmikkirjakohti Piiblis on Psalmid 31:19-20, kus on öeldud: „Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all meeste õeluse eest; sa peidad nad ulualla tigedate keelte riiu eest.“

Mõtle selle peale! Algul ütleb Jumal, et Ta tasub meile meie usku mööda ja seejärel ütleb psalmist, et: „Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad...ja kes sinu juures pelgupaika otsivad...“

Võrratult suure headuse varaait on valmis pandud kõigile Tema lastele ja seda mitte ainult igaviku tarvis, aga juba meie maiseks igapäeva eluks!

Minu igapäevane palve on: „Issand, sa oled lubanud austada mu usku, kui ma usaldan sind inimeste ees, kuid samas vajan ma ka seda, mida sa oled tõotanud. Ma vajan uut jõudu ja uut lootust ning rohkem rahu, mis ületaks kogu mõistuse. Issand, ma palun su käest vaid seda, mida sa oled tõotanud! Ei ole midagi paremat kui sinu kalli ligiolu värske kogemus ja just seda ma igatsengi kui oma tasu.“