MINE OMA LAEVA

John Owen, võrratu puritaanlasest jutlustaja, jagas oma kogudusega 9.aprillil, 1680.a.järgmist sõnumit.

„Te ju teate, et juba mitmeid aastaid olen ma teid järjepanu hoiatanud lähenevatest hädadest ja õnnetustest ning pattudest, mis on nende põhjustajateks...Ma olen teile öelnud, et kohtumõistmine saab alguse jumalakojast ja et mul on tunne, otsekui Jumal oleks paadutanud me südamed, et me ei koge enam aukartust Tema ees....Seetõttu pole meil ka kellelgi aimu, milline Ta viha välja näha võiks. Kõigi nende asjade keskel olen ma kuulutanud teile saabuvatest õnnetustest, hädast ja vaevast, mis ongi nüüd kohe kohe ukse ees ja millega me oleme peagi silmitsi seismas.“

Jumal tõepoolest saatis oma kohutava kohtumõistmise selle ühiskonna üle. John Owen elas piisavalt kaua, et näha ja nutta Londonit vallutanud laiaulatuslike massimõrvade üle. Kuid enne, kui ükski neist õnnetustest aset leidis, kuulutas Own ustavalt oma kantslist: „Ma tahan juhatada teid, kuidas jääda püsima keset neid meeletuid katsumusi, mis peagi maad võtavad ja võimalik, et meid kaelast saati endasse haaravad.“

Mu armsad, me elame just sarnastel aegadel nagu Own ja tema rahvas. Ja sellistel tormistel aegadel ei ole muud võimalust kui vaid „jääda elama usust!“

Own manitses oma rahvast pisarsilmi: „Hankige endale laev. Valmistage endale see laev, et kaitsta iseend ja oma peresid.“ Ja siis ta lisas: „See laev on Jeesus Kristus. Ei ole ühtki teist teed ega ühtki teist laeva, sest prohvet Jesaja ütles Issanda kohta: „Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses...otsekui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest, otsekui veeojad põuases paigas, otsekui võimsa kalju vari märga igatseval maal.“ Tema on meie laev! Õndsad on need, kes usuvad vaid Temasse, sest ma ei tea mitte ühtegi teist turvapaika või päästet keset maad tabavaid raskusi ja katsumusi kui vaid usk Kristusesse, kes on meie varjupaik!“

Me võime küll näha igal pool ohte ja vaenlast koos oma pimeduse jõududega, kes püüavad uputada me usku kahtlustesse, kuid teisalt on meil terve inglite armee, kes meid ümbritseb ja ka Jumala tõotus kanda meid läbi ükskõik, millistest raskustest ja hädast.

Seega luba mul küsida: tahad sa järgmise tormi saabudes kogeda kindlat meelt ja rahulikku vaimu? Siis sure juba täna kõigile oma teedele ja viisidele päästa iseend ja usalda kogu oma elu täielikult Jumala hoolde. Ta on sinu hea ja armastav karjane, kes ustavalt kannab sind läbi kõigest!

Hoia oma pilk Jeesusel, sest ainuüksi Tema on meie lootus!