JEESUSE TULEK

Mina usun, et Jeesuse tagasitulek on väga lähedal. Me näeme, kuidas Jumal koondab rahvaid Iisraeli vastu ja kõik toimuvad sündmused on kiiresti liikumas lõpupäevade suunas.

„Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga! (Matteuse 24:33).

„Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.“ (s.36)

Kõik märgid viitavad Lähis-Ida sõjale Iisraeli vastu. Araabia rahvaste seas valitsevad rahutused saavad üheks üleskutseks hävitada Iisrael. Me oleme peagi tunnistamas aastaid kuulutatud prohvetlike sõnumite täitumist.

Need, kes tunnevad Piiblit, tajuvad ka Püha Vaimu kinnitust eneste sees Issanda tagasituleku suhtes. Me kuuleme Püha Vaimu kutset eneste sees, mis hüüab: „Tule, Issand Jeesus, tule!“

Jeesus ütles: „Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!“ (Matteuse 24:42)

„Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“ (Matteuse 24:44)

„Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat.“ (Matteuse 24:46)

Mu armsad, tajute ja kogete te, et need on viimsed päevad, mille keskel me elame? Igatsete te Tema ilmumise järele?

Siis tõstke oma pilgud üles ja vaadake – te lunastus on lähedal!