KOGEMUSED VS. JUMALA SÕNA

Lugesin kord üht 150 aastat vana loosungit, mille on kirja pannud misjonär George Bowen:

“KÕIK KRISTLASTE INIMLIKUD KOGEMUSED TULEB KATSUDA LÄBI JUMALA SÕNA VALGUSES.“

Ehk näidetena küsis ta: kas meie pidevalt süvenevad hirmud peavad vastu Jumala Sõna testile? Kas meie kõikuv usk peab vastu Jumala Sõna testile? Kas on mingeidki kahtlusi, mis peaksid vastu sellele samale testile?

Kui olukorrad muutuvad liiga raskeks ja kahtlused vallutavad me südame, kipume me õigustama neid kui proovilepanekuid. Me kogeme valu ja kõikvõimalikke kannatusi ning katsumusi, mis vahel on üsna hävitavad. Kuid küsimus on: kuidas me neile kõigile reageerime? Kas meie reaktsioonid peavad vastu Jumala Sõna proovile?

Mis on see, millega sa just praegu silmitsi seisad? Rahalised raskused? Töötus? Tervisehädad? Ärevushood? Kuidas sa sellega toime tuled? Kas sinu praegune reageering on vastavuses Piiblis öelduga? Piiblis on näiteks öeldud, et: „See, kes kahtleb, sarnaneb merelainega...“ Ignoreerid sa seda piiblisalmi ja jätkad kahtlemist tänu raskele olukorrale?

Mina ise olen mitmeid kordi kahelnud ja edasi-tagasi pendeldanud tänu olukordadele, mis tundusid lootusetutena. Kuid üha enam ja enam olen ma õppinud usaldama Püha Vaimu, paludes Tal kohandada mu kogemusi Jumala Sõnaga, sest Jumala Sõna ületab kõikvõimalikud kogemused!

Aidaku Jumal meid kõiki katsuda läbi oma tunded Jumala Sõna valguses. Seetõttu küsi iseendalt: „Kas see reaktsioon on piibellik? Kas minu emotsioonid on kooskõlas Jumala Sõnaga?“ Kui mitte, siis palju Jumalalt jõudu seda tunnistada ning muuta.

Hoia alal oma usku!