MITTE VÄE EGA VÕIMU LÄBI

Paljud tänapäeva kristlased pöörduvad kiiresti inimlike asjade poole, saavutamaks võitu oma lihaliku loomuse üle. Just nõnda, nagu iisraellasedki omal ajal tegid. Üks ehe näide selle kohta on meeletu hulk eneseabi raamatuid, mida kristlikest raamatupoodidest leida võib. Tuhanded raamatud lubavad kaljukindlaid võimalusi oma lihaliku loomuse parandamiseks ja vaigistamiseks. Tõsi ta on, et kuhu iganes me ka oma pilku ei pööraks, pakutakse meile maiseid võimalusi kõigi oma vajaduste rahuldamiseks. Kirikud tõotavad võitud ärkamiskoosolekuid, kus palve ja puudutuse läbi saavad kõik meie vaimsed vajadused kaetud. Evangelistid tõotavad kohest vabanemist ja tervenemist ning sõnumeid Jumalalt.

Tõsi on aga see, et keset iisraellastele olukordi andis Jumal neile valikuvõimaluse valida kas Tema või maiste variantide vahel. Ta ütles: „Laske aga käia ja kasutage omaenese tahet. Kaevuge sügavale eneste sisse, lugege raamatuid, mängige oma strateegiatega – tehke kõike, mida vähegi oskate! Kuid keset seda kõike toetute te ometigi vaid maisele käsivarrele. Ükski teie jõupingutustest ei too teile võitu.“

Mida enam ma Jumala Sõna uurin, seda selgemaks mulle saab, et: iga inimlik püüe pääseda patust, on juba ette hukule määratud. Jumal laseb meil ikka ja jälle erinevatest olukordadest läbi minna, kuni oleme täielikult veendunud, et peame surema kõigile oma lihalikele püüdlustele.

Kui iisraellased püüdsid inimlikus jõus oma võimsa vaenlase üle võitu saada, määras Jumal juba eos selle läbikukkumisele: „...siis komistab aitaja ja langeb aidatav ja nad kõik hukkuvad üheskoos.“ (Jesaja 31:3). Jumala Sõna kuulutab väga selgelt, et kogu võit sõltub ainuüksi Temast. Ainuüksi Temal on vägi päästa meid meie vaenlaste käest.

Sa võid küll igatseda täita Jumala tahet; sul võivad olla väga kindlad ja tugevad moraalsed tõekspidamised ja puhas mõttemaailm. Sa võid ehk olla kõige puhtam inimene kogu maamuna peal, kuid ometigi ütleb Piibel, et mitte ükski inimlik and ega võime ei saa iialgi Saatana vastu. Omaenese jõus põrud sa alati. Seetõttu, kui leiad end keset olukorda, kus lained pea peal kokku löövad, võta eeskuju sõnast, mille Jumal andis Sakarjale: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi.“ (Sakarja 4:6).