TEMA VABASTAV VÄGI

Assüüria sõjavägi oli Jeruusalemma sisse piiranud ja kuningas Hiskija otsustas, et: „Seekord me ei toetu enam oma lihalikule käsivarrele. Seekord teeme kõik Jumala moodi!“ Kuningas alistas end ja otsis Jumalat palves: „Kui kuningas Hiskija seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, kattis ennast kotiriidega ja läks Issanda kotta.“ (Jesaja 37:1). Hiskija tunnistas: „Issand, ma tean, et mul pole midagi enamat Sulle anda kui vaid mu usk. Omaenese jõus olen ma jõuetu, et sõdida Sanheribi vastu. Vaenlased on meid kõikjalt ümber piiranud, mistõttu palun anna meile oma juhiseid!“

Hiskija teadis, et Jesajal on juhtiv sõna Jumalalt, mistõttu ta saatis oma mehed prohveti järele. Ja nad ütlesid Jesajale: „Jah, lapsed on küll jõudnud emakasuudmeni, aga sünnituseks ei ole jõudu.“ (Jesaja 37:3). Ehk teisisõnu: „Seekord tahame käituda Jumala viiside kohaselt, aga meil pole enam jõudu. Mida me küll tegema peaks?“

Ja Jesajal oli neile Jumala sõna: „Ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud... ma lasen ta (Sanheribi) langeda mõõga läbi...” (Jesaja 37:6-7). Ehk Jumal ütles: „Iga sinu vaenlane on nüüd minu vaenlane, sest sa oled usaldanud selle lahingu minu kätte! Kes iganes räägib sinust halba, teeb sulle haiget või kuritarvitab sind, on rünnanud mind. Ja seetõttu kannan mina ise hoolt vaenlase eest – olgu ta siis maine või deemonlik!“ „Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli; ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli.“ (Jesaja 37:33). Jumal ütleb: „Kõik teised ju võivad su ümber langeda, kuid see ei tähenda veel midagi! Sina elad lepingus minuga ja ma olen tõotanud sõdida iga vaenlase vastu, kes ründab sind.“

Millise võrratu pildi on Jumal andnud meile oma väest päästa meid meie vaenlaste käest. Vaenlane võib küll tulistada tuliseid nooli, kuid need ei taba meid. Saatan võib täie jõuga rünnata meid suure hulga himude ja kiusatustega, kuid lõppeks peab ta siiski pöörduma ja põgenema. Sest Jumal on tõotanud: „Ma kaitsen igat oma last, kes usub piisavalt palju minusse, et panna maha omaenda mõõgad!“