VAIMU LÕIKUS

„See, kes nüüd annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu?“ (Galaatlastele 3:5). Paulus ütleb siin, et Jumal mõõdab meile Püha Vaimu väge mitte tuginedes meie endi tegudele, vaid meie usule Temasse.

Jeesus oli ainukene isik, kes omas piiramatult Püha Vaimu. Samas on läbi ajaloo olnud palju mehi ja naisi, kellele on antud suur hulk Püha Vaimu. Need usklikud on alati teadnud, et ei pea pingutama nutta kaduma ja katki läinud maailma pärast, kuna Püha Vaim nende sees teeb seda nende eest. Meie osa on vaid paluda: „Püha Vaim, sa tead kõiki hingi minu mõjusfääris, keda Sina ise oled puudutanud. Sa näed igat pisarat, mis kaob õhtu vaikusesse ja tunned igat ühte, kes meeleheitlikult palub Su abi. Mina olen Sinu tööriist. Täida mind oma koormaga ja juhi mind nende juurde, keda Sina oled ette valmistanud.“

Jumal tahab anda meile väge vaid ühel põhjusel – et me läheks tänavaile täis Tema Sõna ja juhitud Tema Vaimu poolt. Ta tahab, et jagaksime läbitungivat, tõe tunnetusele toovat sõna, millega käib kaasas Püha Vaimu tuli!

Kas sinu süda on puudutatud kadunute pärast? Kannad sa koormaid nende pärast, kes on su mõjusfääris? Või keskendud vaid ikka ja jälle omaenese vajadustele? Kui sa ei tunne Kristuse südant ega jaga Tema koormaid, ei saa sa ka oodata, et saaksid kasutatud Tema poolt.

Paljude kristlaste jaoks ei pruugi igavikulise tähtsusega töö tähendada sugugi mitte kusagile kaugele maale sõitu, vaid keskendub hoopis nende endi perele, sõpradele ja kolleegidele. Nõuded samas on siiski ühesugused. Selleks, et jõuda kadunuteni, peame paluma Jumalat, et Ta tooks nad patu tunnetusele ja valmistaks samas meie südamed õigeaegseks ja kohaseks sõnumi jagamiseks.

Paastu ja palveta ning palu seejärel Püha Vaimu juhtima sind nendeni, kelle süda on saanud puudutatud ja ette valmistatud, et võtta kuulda Tema Sõna. Seejärel aga usalda Tema juhtimist ja väge imede kordasaatmiseks!