UUS LEPING by Gary Wilkerson

„Kui Kristus oli toonud üheainsa ohvri kõigi pattude eest läbi aegade, istus Ta Isa paremale käele, oodates sellest ajast alates hetke, mil Tema vaenlased pannakse Tema jalgealuseks järiks. Sest üheainsa ohvri läbi on Ta muutnud täiuslikuks kõik pühitsetud.“ (laiendatud tõlge Heebrea kirjast 10:12-14).

Milline ohver! Ja Jumal ütleb – see leping ei ole sarnane sellele, mis sõlmitud inglitega. See ei ole ka sarnane sellele, mis sõlmitud Aadamaga, kes põrus. Nõnda, nagu see pole sarnane ümberlõikamise lepingulegi, milles Iisraeli lapsed põrusid. Sel pole ka midagi ühist Moosesega sõlmitud lepingu –või ülempreestrite ohvritega. Jumal ütleb, et see on uus leping, mis sõlmitud Tema Poja, Jeesuse Kristuse läbi. See on palju parem ja täiuslikum leping; püha leping. See on Kristuse leping, mis määratud tooma meile uut elu ja uut lootust. Ta võtab kõik vana ja teeb kõik uueks.

See leping ei tugine meie tegudele. See pole partnerlussuhe Jumalaga. Küsimus pole ka selles nagu tegeleks Jumal oma rahvaga tuginedes ühistele käitumisnormidele. Jumal ei ütle, et: „Mina teen nii, kui teie teete naa.“ Ei. Selle asemel ütleb Ta: „Kas teile juba ei aita neist vanadest lepingutest? Kas te pole juba tüdinud pidevalt läbi kukkumast?“ Oled ehk sinagi väsinud ja meeleheitel, püüdes omaenda moraalses väes näidata Jumalale, kui püha sa oled? Oled sa väsinud nägemast end võrdsena Jumalaga, kus Tema teeb lepingu osas oma pakkumise ja sina oma ning te olete võrdses positsioonis?

Jumala Sõna ütleb, et iga leping, mille Jumal läbi aegade sõlmis, omas vaid ühte eesmärki – näidata meile, kui võimetu on meie moraalne loomus ja kui võimetud oleme me pidama lepingut Jumalaga võrdsetel tingimustel (Heebrealastele 1:1). See kõik toob meid lõpuks punkti – nõnda nagu Jumal seda läbi Seaduse, ka Uue Testamendi ajal, veel teeb – kus me ütleme: „Ma ei saa üksi hakkama. Minus eneses pole midagi, mida tuua Sulle, Issand. Ilma selleta, kui Sina ei täida Lepingu mõlemaid osapooli – nii iseenda kui minu oma; ilma selleta, kus Sina ise ei täida omaenda ja ka minu tõotusi, ei suuda ma jääda püsima.“
Nii et nüüd kehtib uus leping!