MINA OLEN NEILE JUMALAKS by Gary Wilkerson

„Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks. Ja ma annan neile ühesuguse südame ja ühesuguse tee, nõnda et nad alati kardavad mind, kasuks neile ja nende lastele pärast neid. Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head; ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust. Ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head, ma istutan nad ustavalt siia maale kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.“ (Jeremija 32:38-41).

Mäletad sa aega, mil tõstsid 3-klassis käe ja küsisid: „Õpetaja, kas võin vetsu minna?“ Ja mida õpetaja vastas? „Muidugi võid, aga viisakam oleks küsida, kas VÕIKSIN vetsu minna?“

Ülaltoodud salmis kasutab Jumal sõnu „et nad ei“. See on deklareeriv väljend, mis ütleb: „Te ei või seda teha!“ Jumal ütleb: „Ma panen oma seaduse teie sisse, et te ei murraks lepingut Minuga.“ Mulle meeldib tõsiasi, et Ta nimetab seda igaveseks lepinguks. Kui ma saaksin jätta teile vaid ühe sõnumi, siis kätkeks see endas arusaamist, elu ja nautimist sellest, et Jumala leping on ehe ja reaalne ning igavesti kehtiv.

Kuid kas seda Uut Lepingut on võimalik ka murda? Jumal ütleb läbi prohvet Jeremija: „Nõnda ütleb Issand, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd, paneb selle lained kohama - vägede Issand on tema nimi: Kui need korrad nihkuksid mu palge eest, ütleb Issand, siis lakkaks ka Iisraeli sugu alatiseks olemast rahvas mu palge ees.“ (Jeremija 31:35-36).

Ehk siis millal on Uue Lepingu murdmine võimalik? Siis, kui tähed keelduvad säramast ja päike paistmast ja inimesel on võime minna maa kõige sügavamatesse soppidesse ja mõõta nii tähti kui kogu universumi. Ehk siis Jumal ütleb: „Uus Leping on igavesti kehtiv leping!“