VÕTI VÕIDUKS

Uurides uue lepingu teemat, tõusis esile üks auline tõde Jumala käitumisviisi kohta Vana Testamendi aegsete juutidega. Paulus tsiteerib: „Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.“ (1Korintlastele 10:11). Kogesin, kuidas Jumal küsis mu käest: „David, sooviksid sa omada võidu võtmeid? Tahaksid sa teada, kuidas saada võitu oma patu, lihaliku loomuse ja Saatana üle? Tahad sa teada, kuidas võidelda vaenlasega? Kui nii, siis mine Vanasse Testamenti ja õpi sealsetest näidetest. Olen need kõik sinu jaoks kirja pannud, et võiksid õppida jumalakartlikuks saamisest.“

Paasapühade õhtul polnud mitte üksainuski juut ohus surmaingli pärast, kes küttis üle kogu Egiptuse. Iga Jumala mees, naine ja laps hingas kindlalt ja turvalisena vere all, mis kattis nende kodude uksepiitasid (vt.2 Moosese 12). See pilt turvalisusest esindab Issanda vere kaitsvat väge oma laste üle ka tänapäeval. Kristlastena peaksime uskuma ja usaldama, kuna Kristuse veri on piserdatud meie südame uksepiitade üle.

Iisraeli usaldus ohvritalle vere suhtes saatis korda palju erinevaid asju tema rahva eludes. See mitte ainuüksi ei kaitsenud neid surmaingli eest, aga viis ka välja Egiptusest ja päästis vaarao küüsist. Samas aga oli veel teisigi vaenlasi, kelle käest Iisrael vajas päästet. Nõnda samuti on tänapäevalgi – meie usaldus Jeesuse veresse hõlmab nii palju enamat kui vaid päästet igavikuks. See hõlmab endas ka Jumala väele toetumist selleks, et pääseda vaenlase kindlustuste ja ahelate käest.

Siinkohal on oluline asju mitte vääriti mõista. Kui te olete päästetud – elate Kristuse katva vere all ja kindlad selles, mida Tema teie heaks ristil tegi – on kõik väga hästi! Kuid samas – kuidas on lood teie pidevate lahingutega patu väega, mis möllab teie sees? Kuidas on lood nende salajaste harjumustega? Mis väge te omate, et tulla toime oma hinge vaenlastega?

Fakt on see, et isegi kui me oleme päästetud ja turvatud Kristuse vere läbi, oleme siiski kaasatud lahingusse pimeduse jõudude –ja vägede ning deemonlike sidumistega. Seetõttu peame haarama kinni väest, mis on meile kättesaadav läbi Jumala uue lepingu. Kuid samas – see vägi tuleb ainult usu läbi!