HÄDA NEILE, KES LÄHEVAD EGIPTUSESSE

„Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, ja ratsanike peale, sellepärast et nende hulk on väga suur, aga ei vaata Iisraeli Püha poole ega küsi nõu Issandalt!“ (Jesaja 31:1)

Prohvet Jesaja hoiatas iisraellasi, et neil pole vähimatki võidu võimalust, kui nad püüavad oma raskustega omas jõus hakkama saada. Jesaja 31 maalib ideaalse pildi meie inimlike jõupingutuste mõttetusest tulla toime vaenlasega. Usun, et see peatükk peegeldab hästi meie endi edutuid püüdlusi võita ära kõik oma ihad, harjumused ja varjatud patud, tuginedes oma inimlikele ideedele ja abivahenditele.

Ajal, mil Jesaja selle hoiatava sõnumi kirjutas, oli kuningas Sanherib ja Assüüria sõjavägi juba Juudast üle käinud. Nad olid vallutanud enamus linnu oma teel ja valmistusid nüüd Jeruusalemma piiramiseks. Heebrea keeles tähendab sõna Sanherib „edukat“ ja Assüüria „suurenevat pattu“. Üheskoos moodustavad need kaks sõna kujutise kurjast vaenlasest, kes võidutseb Jumala rahva üle.

Pole kahtlustki, et Assüüria esindab igat deemonlikku ihalevat vaimu, mis tõuseb meie vastu. Ja Sanherib on Saatan ise, kes arvab, et suudab meid edukalt meeleheitele ajada. Usun, et Jumal tahab selle peatüki kaudu näidata meile, kuidas Saatan ühes oma deemonlike hordidega saadab kiusatuste laineid üle koguduse, tehes seda üha intensiivsemalt ja edukamalt.

See peatükk on ka ehe näide sellest, kuidas patt saab suurenema viimseil päevil. Piiblis on öeldud, et ühiskond läheb üha hullemaks ja hullemaks (vt. 2Timoteose 3:13) ja kogudus saab üle uputatud deemonite pettustest ja valeõpetustest. Usun, et näeme seda juba sündimas. Deemonlikud hordid on sisse tunginud nii meediasse kui igasse tehnoloogia harusse, ujutades meie kultuuri üle sensuaalsuse, alastioleku ja kõikvõimalike rüvedustega. Ehk nagu Ilmutuse 12:15 on prohveteeritud: „Ja madu purskas oma suust naisele järele vett otsekui jõe, et teda jõevooluga ära uhtuda.“