KROONITUD KUNINGAS

Apostel Paulus kirjutab Jeesus tagasituleku kohta: „mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand. „(1Tim.6:15). Ehk teisisõnu ütleb Paulus: „Kui Kristus tuleb, saab Ta näitama kõigile, kes on Issand!“

Jumal Isa kroonis Kristuse kuningaks üle kõigi rahvaste ja looduse ning Issandaks üle koguduse. Paulus ütleb: „Vahet pole, kuidas asjad väljastpoolt ka välja näevad. Võib ju tunduda, et kõik on väljunud kontrolli alt ja saatan valitseb kõige täiega. Kuid tegelikult on Jumal pannud kõik Jeesuse jalge alla ja Ta on kõigest hoolimata kuningas üle kõige!“ „Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.“ (Kol.1:16) „…ja ta on oma ihu, koguduse pea…et ta kõiges saaks esimeseks.“ (Kol.1:18). Need salmid tõestavad, et kõikvõimas Jumal on määranud Jeesuse Kristuse olemaks Issand ja kogu võim ning valitsus on antud Tema kätte. Samas näeme kõikjal oma ühiskonnas ja võimuinstantsides, kuidas Jeesus troonilt kõrvale tõrjutakse, keeldudes tunnistamast Tema meelevalda ja staatust. Me kõrvaldame Jumala oma koolidest ja kohtutest, ignoreerides Teda oma seaduste loomisel. Ja seetõttu saame osa ka kohutavast lõikusest.

Usun, et Kristuse hülgamine Ameerika poolt ongi põhjuseks, miks meie ühiskonnas on nii palju verevalamist, vägivalda, vihkamist, ebamoraalsust, uimastite tarbimist ja surmavate suguhaiguste plahvatuslikku kasvu. Kõik seaduste loojad, harijad ja meedia on muutnud Jumala kui tühipaljaks õhuks. Samas on mu mure palju suurem kui vaid Ameerika poolne Kristuse hülgamine. Usun, et Kristuse troonilt tõukamine on veelgi hullem ja traagilisem seetõttu, et see sünnib ka kogudustes. Nii on! Meie kõrgeks kiidetud Issand tõrjutakse troonilt nii kogudustes kui paljude, paljude kristlaste eludes.

Ühest küljest on ehk mõistetav, kui jumalakartmatu rahvas tahab tõrjuda Kristuse troonilt. Kui palju kurvem on aga see, kui need, kes end Tema nime järgi kutsuvad, seda teevad!