ÕIGSUS USU LÄBI by Gary Wilkerson

Paljud tänapäeva kristlased on nii kurnatud tänu oma jõupingutustele tulla toime patuga. Nad kulutavad selleks kogu oma energia, olles lõpuks kaotanud oma viimsegi kui rõõmuraasu. Võit, mille Kristus on nende jaoks juba saavutanud, läheb lihtsalt kaotsi, kuna nad püüavad ise end õigeks saada. Kuid õigsus, mida püütakse saavutada ükskõik, mille muu kui usu läbi, põrub alati. Sest ei saa olla Jumala õigsust ja sinu õigsust. Sest sel juhul peaks olema ka kaks evangeeliumi: sinu ja Tema oma. Kuid me ei saa segada ära omaenda ja Jumala õigsust.

Sa võid ju küsida, et: „Kas me siis ise ei pea kohe üldse püüdma? Kas mitte Piibel ei ütle, et peame vältima pattu?“ Ainukene viis, kuidas vältida pattu, käib läbi Jeesuse! Sest Ta ei ole ainuüksi tõde, mille sa vastu võtad, vaid Ta on ka elav Jumal ja su Pühitseja. Ja Tema pühitsev töö ei lõppe iial, kestes nii ööd kui päevad.

Paulus räägib inimeste jõupingutustest Rooma 9.ptk-s, kus juttu inimestest, kes tegelikult said kätte oma õiguse: „…paganad, kes õigust ei taotlenud, on õiguse kätte saanud, ent õiguse, mis tuleb usust.“ (Ro.9:30). Need inimesed ei kurnanud end omaenese jõupingutuste läbi, nii nagu ei lasknud nad ka end oma läbikukkumistel maha kiskuda. Nad panid kogu oma usu Jeesuse risitööle ja neid hoiti alal Tema küllusliku elu läbi. „Sest Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub.“ (Ro.10:4). Kristus on kõige lõpp-punkt ja sinna pole midagi juurde lisada! „Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab.“ (Ro.9:16). Need salmid on toonud rohkelt vabadust paljudele usklike põlvkondadele.

Armas sõber – oled sa kurnatud oma pidevatest püüdlustest olla parem? Oled sa tüdinud lõputust läbikukkumiste ja uuesti pühendumiste tsüklist? Kui nii, siis pane see kõik maha! Las kõik su jõupingutused jääda. Sinu õigsus Jumala ees ei sõltu mitte su tahtejõust, vaid Jumalast endast, kes on armuline, mistõttu looda oma võitude osas ainuüksi Temale.