MURELIK SÜDA

Jeesus ütles: „Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ (Jh.14:27). Ometigi on fakt see, et paljude kristlaste südamed on mures ja nad elavad hirmu all. Jeesus ütles selles samas salmis ka seda: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile.“ Samas võivad vaid vähesed usklikud siiralt tunnistada, et nad naudivad pidevat rahu. Paljude jaoks on rahu miski, mis tuleb ja läheb, jättes neid murede ja rahutuse küüsi ning stressiga maadlema.

Sakarias kuulutas Messia tuleku kohta järgmist: „Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad.“ (Luuka 1:74-75). Mu armsad, Jeesus tuli siia maa peale ja suri kõigi patuste inimeste eest, et me võiks elada ühes Jumalaga ilma hirmuta, nautides Tema rahu kõik oma elupäevad. Ei mingit hirmu, vaid rahulik meel ja süda kõikideks me elupäevadeks! See hõlmab endas nii häid kui halbu päevi; nii kannatusi, elutorme, katsumusi kui ka ebakindlust. Ükskõik, millega me eluteel ka silmitsi ei seisaks – me peaks nautima rahu igal hetkel. Sakarias lisas Jeesuse kohta veel sedagi: „See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele.” (Jh.1:79). Ehk teisisõnu ütles ta sellega, et Jeesus saab juhtima kõiki oma lapsi rahuteele ja mitte rahutuse, tühjuse ja hirmu sisse.

Jeesus on rahuvürst. Tema sünni järel laulsid inglid: „Rahu olgu maa peal!“ Tema evangeeliumit kutsutakse rahu evangeeliumiks ja Ta on öelnud iseenda kohta: „…et teil oleks rahu minus.“ (Jh.16:33). Evangeeliumi põhituum seisnebki rahus. „See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide Issand.“ (Ap.10:36).

Pauluse kohaselt saame me siinses ilmas kogema katsumusi, tagakiusu ja korralikke proovilepanekuid…“väljas olid tülid, sees kartused“ (2Kor.7:5). Me saame kogema kiusatusi ja kannatusi Kristuse pärast ja erinevate õpetuste tuuled püüavad kõigutada me usukoda, mille oleme rajanud oma päästekaljule – Jeesusele. Kuid tänu Temale võime me ometigi elada rahus.