AEG SAADA VÄRSKENDATUD

Jumala Sõna on täis lugusid erinevatest suurtest jumalameestest, kes jõudsid oma viimse piirini, olles kaotanud kogu oma jõu. Kuulutasin kord sõnumit, mille pealkiri oli: „Jumala mehe vormimine“ ja see käsitles kolme asja, millega Jeesus Ketsemani aias silmitsi seisis: valu karikas, segaduse tund ja eraldatuse öö. Kõik Jumala mehed ja naised on neist kolmest läbi läinud.

Võib-olla on su hetke kannatus su enda poolt põhjustatud. Kui paljud naised kannatavad täna, kuna abiellusid mehega, kelle suhtes Jumal hoiatas, et nad ei peaks temaga abielluma? Kui paljud lapsed murravad oma vanemate südameid, viies nad viimse piirini? Nii palju vaevlevad AIDS’i ja muude haiguste käes tänu oma mineviku pattudele. Kuid nüüd on aeg liikuda sellest, mis põhjustas sulle häda ja murtust, meeleparanduse ja usu juurde. On aeg võtta vastu uus Püha Vaimu doos jõudu ja saada taas uuendatud ning värskendatud!

Kui su süda kogeb jumalikku kurbust ja armastust Tema vastu, võid sa küll olla omadega nullis, kuid Ta ei lase sul siiski minna. Taavet ütles usus ja meeleparandusest läbi minnes: „Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust. Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri. Jumala tee on laitmatu, Issanda kõne on sulatatud puhtaks; tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad. Sest kes on Jumal peale Issanda? Ja kes muu on kalju, kui mitte meie Jumal? See on Jumal, kes paneb rammu mu vööle ja teeb laitmatuks mu tee. Ta teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind seisma mu kõrgustikele. Ta õpetab mu käsi sõdima ja mu käsivart vaskambu vinnastama. Sa annad mulle oma päästekilbi, su parem käsi toetab mind, su abi teeb mind suureks. Sa teed maa avaraks mu sammule, et mu luupeksed ei libiseks…Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks, sa surud maha mu alla need, kes tõusevad mu vastu.“ (Psalms 18:29-37, 40).

Jumal on tõotanud anda jõudu oma võitutele: „Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält! Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus. Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti!“ (Psalmid 28:6-9). Kui sina hüüad Jumala poole, siis Ta valab oma jõu välja su üle: „Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus…Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind; mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind.“ (Psalmid 138:3, 7).