KUULDES ÕIGESTI JUMALA HÄÄLT

Kui Jumala häält ei võeta kuulda, rabavad ja tormavad inimesed ilma meelevallata ehk omaenese jõust. Olen ise kord seda sama teinud: teinud palju head, võtnud vastu kõik väljakutsed ja uskunud siiralt, et seisan vastu kõigile vaenlase tegudele. Kuni lõpetasin suurtes võlgades, rampväsinud ja purunenud illusioonidega, püüdes leida abi, kust iganes juhtus. Jumal polnud see, kes mind läkitas, kuid ma ei saanud sellest aru. Olin murtud ja koormatud, valmis loobuma ei tea, millest. See kõik polnud sündinud palvest, vaid minu oma inimlikust kaastundest.

Kuid siis ma ütlesin: „Aitab, Issand! Ma ei tee enam sammugi ilma Sinult selleks korraldust saamata. Mitte ühtki liigutust enne Sinu häält kuulmata!“ Ja kus iganes oligi millekski raha tarvis, ma teadsin, et see tuleb, kuna Jumal toetab alati seda, mille on ise algatanud. See on rõõm ilma koormateta ja rahu ilma anumata. See, et erinevad teenistused anuvad tänapäeval raha, viitab sellele, et inimesed teevad küll head asja, kuid ilma Jumala häält kuulmata. Nad on ajanud omaenda igatsused sassi Jumala kutse ja tahtega.

Jeesus ei teinud ühtegi sammu enne esmalt Jumalalt kuulmata. „Mina räägin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen kuulnud…ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud.“ (Johannese 12:49-50).

Siin on 4 aspekti, mille põhjal kuulda turvaliselt Jumala häält:
  1. Tema hääl juhib sind alati Jeesuse juurde ja paljastab kõik himu ja patud. Johannese kuulis Tema häält ja ütles: „Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette.“ (Ilmutuse 1:17).
  2. Tema ligioluga käib alati kaasas Tema hääl. Tema ligiolu au täidab sind ülevoolava rõõmu ja kõike täitvusega.
  3. Tema hääl annab sulle vaimse kindluse. Püha Vaim juhib sind, kinkides sulle kinnitusi Jumala Sõnast. Kõik, mida Jumal sulle ütleb, peab klappima igati sellega, mis kirjas Jumala Sõnas.
  4. Mida iganes Ta sulle ka ei räägiks, see peab pidama vastu Kristuse kohtujärje ees oma puhtuse ja isetuse poolest.