KINGI MULLE OMA SÕNA

Tänapäeval on suurel hulgal kristlasi, keda ma nimetan nö „leiva usklikeks“. Nad elavad ainuüksi leivast, paludes Jumalalt alati seda, et Ta tõestaks oma ustavust. Nende sees on üks nälg ja nad arvavad teadvat, mis seda kustutab.

Enamuse oma teenistuse algaastatest olin ma samuti „leiva usklik“. Mul oli tohutu nälg, mida ajendas mingi sõnulseletamatu vajadus. Kui arvasin, et vajan uut kogudust, siis selle ma ka sain! Kui arvasin, et pean osalema uues telesaates, siis seda ma ka sain! Kui vajasin innukat publikut, siis selle ma ka sain! Need olid iseenesest kõik head asjad, kuid ma kulutasin aastaid palvetele stiilis: „Jumal, tõesta oma väge! Ma olen võlgades, mistõttu saada palun raha! Õnnista mind, Issand! Õnnista mu teenistust! Vasta mu palvetele! Lase mul tõestada kogu maailmale, et Sinu käes on kõik vägi. Tervenda haigeid, et tõestada, et Sa oled ikka see sama veel ka täna!“

Harva aga leiab Jumal mõne kristlase, kelle ainsaks eesmärgiks elus on tunda ja täita Tema tahet – nii nagu Jeesus seda tegi. Kellegi sellise, kes ei ütle kunagi: „Jumal, kus Sa oled?“, vaid hoopis palub: „Jumal, kuidas on lood minu sõnakuulelikkuse ja sõltuvusega Sinust selles olukorras?“

Seistes üks päev Jumala kohtujärje ees, ei mõisteta me üle kohut selle põhjal, kui mitu tervenemist me korda saatsime, kui mitu deemonit välja ajasime, kui mitmeid palvevastuseid nägime või kui palju võrratuid tegusid tegime. Me üle mõistetakse kohut selle põhjal, kui palju me sõltusime ja kuuletusime Tema Sõnale ning kui palju seda täitsime.

Oleme tänaseks päevaks muutunud üsna osavateks Jumala kamandajateks. Ma käsime Saatanat ja deemoneid, me käsime kõigil müüridel langeda. See kõik on hea, kuid ma mõtlen, kui sageli on me südamehüüuks: „Oo Jumal, käsuta mind! Ütle mulle, mida ma tegema pean. Näita mulle, kuidas täita Su tahet ja kuidas kuuletuda igale Su suusõnale.“

Jumal ütleb meile läbi selle kõige: „Ma tahan olla su ainuke varustaja ja lootus. Ma tahan olla su ainuke usalduse ja lootuse allikas.“ Seetõttu on mu südamehüüd: „Oo Jumal, kanna Sina hoolt kõigi mu rahaasjade eest ja lihtsalt kingi mulle oma meelsus. Kanna Sina hoolt mu tervise, pere ja vajaduste eest ning kingi mulle lihtsalt oma Sõna.“