TAEVA ALLIKAD by Gary Wilkerson

Rääkides taeva allikatest, annab prohvet Sakarja edasi võimsa, samas müstilise sõna: „Sel päeval kaitseb Issand Jeruusalemma elanikke; sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Issanda ingel nende ees.“ (Sakarja 12:8).

Sakarja vaatas läbi ajaloo ette tänasesse päeva. Tänu Kristuse tööle meie eest, saab isegi kõige nõrgem kristlane sama tugevaks kui Taavet, Iisraeli võimsaim kuningas. Ja tugevaim usklik saab olema „nagu Jumal“, mis tähendab nagu Kristus. See kõik tundub kuidagi liiga kõrgena, aga samas annab Jumal selles prohveteeringus meile aimu sellest, millised allikad kõik on Tema kogudusele kättesaadavad. Tema taevase panga varud on mõeldud meile välja valamiseks, et tuua au Tema nimele. Seda eriti keset meie katsumusi.

Samas peab suurem osa kogudusest sellest arusaamiseni alles jõudma. Kui osad inimesed „telleri“ laua taha astuvad, on nad vaid kui tummahambad. Ja kui siis Püha Vaim küsib: „Kuidas ma teid aidata saan?“, ei oska nad küsida nende taevaste rikkuste järele, mis nende jaoks valmis pandud. Selle asemel vastavad nad hoopis: „Issand, anna mulle, mida iganes Sa tahad. Mul pole mingeid kindlaid soove, kuna Sa oled ju nagunii suveräänne Jumal ja teed nii nagu ise soovid.“

See kõik võib ju tunduda kangesti alandlik ja isegi jumalakartlik, kuid Piibli kohaselt ajab taoline suhtumine Püha Vaimu isegi närvi. Mistõttu Ta vastus sellisele käitumisele on: „Mis mõttes su südames pole midagi? Kas sa ei näe, kuidas Saatan möllab su lähedaste eludes, keda armastad? Kas sa ei näe mõnda lähedast siplemas hirmu ja sidumiste küüsis, omades võimalust saada vabaks, kui ta vaid teaks minu vabastavast väest? Vaata veidi ringi! Su ümber on kuningriigid, mida vallutada; vaenlased, keda hävitada ja deemonid, keda välja ajada!“

Paulus ütleb meile, et peame „täie innukusega taotlema vaimuande“. See tähendab seda, et kui jõuame „telleri“ laua juurde, on me palve järgmine: „Issand, mul on usuand. Kas Sa saaksid palun anda mulle ka evangeliseerimise anni, et võiksin juhtida inimesi usule?“ Või: „Issand, sa oled kinkinud mulle prohvetliku anni. Palun anna mulle sõna mu õe jaoks, kes kannatab tohutut valu ja kellel pole mingit lootust.“

Üks olulisemaid asju, mida mu isa, David Wilkerson, mulle õpetas, oli: „Sa võid omada just täpselt nii palju Jeesust, kui vaid ise soovid!“ Minu sõnum omakorda sulle on: mine telleri laua taha ja küsi ülirohkesti!