JUMALA RAHVAS SAAB OLEMA VALMIS

Psalm 110 on otsene prohveteering lõpuaja inimestest, kes “on meeleldi valmis (Jumala) sõttamineku päeval” (Psalmid 110:3). Martin Luther nimetas seda psalmi “auliseks prohveteeringuks Kristuse kuningriigist”, lisades: “Mis peaks olema kallis igale kristlastele.”

Jumala rahvas saab olema „valmis“ sel päeval; nad saavad olema spontaansed vabatahtlikud ja see on see, kuidas Jumal seda teeb: kui Ta on otsustanud, et üks kindel päev saab olema Tema sõttamineku päev, siis Ta tõstab üles oma pühad prohvetid, vahimehed ja karjased puhuma trompetit. Jumal puudutab oma rahvast ühel üleloomulikul moel, nii et nad hakkavad reageerima. Nad võtavad kuulda üleskutset meeleparandusele ja usus üles tõusmisele, et seista vastu Saatanale. Nad tõusevad üles, lähevad välja ja seisvad vastu pimeduse jõududele. Jumala rahvas hakkab hüüdma Jumala poole ja Too saadab välja oma prohvetid, äratama oma kogudust.

Sama juhtus ka siis, kui Siisera ühes oma raudse sõjaväega tõusis Iisraeli vastu. Kuna aga „Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole“ (Kohtumõistjate 4:3), tõstis Jumal üles Deboora. Jumala Vaim tuli Ta rahva peale ja Deboora laulis hiljem, et „rahvas oli võitlusvalmis“ (Kohtumõistjate 5:2). Kui Jumala Vaim tuleb tõesti oma rahva üle, et pea neid enam kuidagimoodi takka ajama, anuma, sikutama ega ähvardama. Nad saavad olema võitlusvalmid oma Issanda väes. Näen seda sündimas meie enda Times Square’i koguduses. Jumala Sõna puhastab paljusid ja Jumala Vaim tuleb paljude üle. Meil on juba suur hulk vabatahtlikke, kes on valmis tegema mida iganes Jeesuse heaks.

„Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval; pühas ehtes ilmub su ette.“ (Psalmid 110:3). See on prohvetlik sõna sellest, et Jumalal saab olema rahvas, kes ei näe pühaduses hiiglaslikku koormat, mida kanda. Nad ei näe selles midagi rasket ega käsumeelset, vaid hoopis midagi ilusat! Nad ei krigista hambaid veidi tõsisema sõnumi peale, vaid näevad seda pigem kui Jumala lõikamist ja lihvimist nende kui teemantide kallal, tänu millele võivad täiendavad valguskiired särada. See on konkreetne prohveteering, mille kohaselt kurjuse ja ebamoraalsuse päeval Jumal tõstab esile oma pühad, kes rõõmuga täidavad Tema korraldusi.