TÄIELIK SÕLTUVUS

„Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes…maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu…Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat…et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad…kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb…et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast…Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse.“ (5 Moosese 8:7-14, 17).

Jumal ei räägi neis salmides ainuüksi Iisraelile, vaid ka meile. Nende kõrbe-katsumuse eesmärgis pole vähimatki kahtlust - see oli selleks, „et neid alandada ja proovile panna, et viimaks teha neile head!“ (5 Moosese 8:16). Jumal pidi õpetama oma rahvale, kuidas tulla toime kõige selle heaga, mida Ta oli peagi nende elude üle valamas. Nõnda samuti testib Jumal meidki.

Kuigi Iisraeli rahvas oli vereliinipidi kindlustatud ja päästetud, kuigi Jumal juhtis neid üleloomulikult ja nad said osa Tema armastusest ning imesid tegevast väest, oli neil siiski puudu ühest asjast – nad ei sõltunud Jumalast! Nii võib ka Jeesuse veri katta küll kõik su patud, kuid see ei pane sind sõltuma Jumalast. Imed võivad sind küll päästa Saatana mõjujõu käest, kuid need ei muuda sind sõltuvaks Jumalast. Sa võid küll olla juhitud Jumala poolt ja samas ometigi mitte täielikult toetuda Talle. Seetõttu peab Jumal röövima meilt igasuguse enesekindluse ja hävitama igasuguse eneseõigsuse, vaimuliku uhkuse ja uhkeldamise. Ta peab alandama (ja ka teeb seda) igaüht, kes om määratud pärima Tema suuri vaimulikke õnnistusi.

Ta võttis Tarsose Sauluse – selle enesekindla, eneseõige, Pühakirja tarkust tuubil täis, innuka Jumala asjades ja valmis surema Tema eest – ning lõi teda pimedusega! Saulust pidi alandatama kogu maailma ees ja teda pidi juhitama kui last, kes abitult ootas päevi, enne kui Jumal liikus. Teda alandati täieliku sõltuvuse punktini!