JEESUS VALITSEB JUBA, KUI KUNINGAS

Kuningas Taavet oli nördinud tema ajal valitsevast Jumala vastasest vaimsusest. Ta hüüdis Issanda poole: „Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!“ (Psalmid 25:19). Lisaks sellele ütlevad ka Psalmid 124:2-3 meile: „Kui Issand ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale, siis nad oleksid meid elusalt neelanud,
kui nende viha süttis meie vastu.“

Taavet väljendab seda, mida paljud kogevad ka tänapäeva koguduses. Vahel on tunne, et oleme täiesti abitud meid ründavate kurjuse jõudude osas. On lausa uskumatu mõelda, kuidas päev päeva järel kõige elementaarsemad moraalinormid tallatakse mutta. Kas Jumal laseb sel vihal Tema ja Ta koguduse vastu minna tõesti nii kaugele, kuniks me ühiskond muutub Soodoma sarnaseks, kus iga inimene teeb vaid seda, mida ise õigeks peab? Mitte iial! Hetkel oleme lihtsalt kogemas Jumala enneolematut kannatlikkust. Ta on tulemas oma kohtumõistmisega, kuid see kõik on selleks, et lunastada. Jesaja maalib meile sellest imelise pildi: „Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid käia tundmatuid radu; ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Need on asjad, mis ma teen ega jäta tegemata. Aga taganema ja häbenema peavad need, kes loodavad nikerdatud kujude peale, kes ütlevad valatud kujudele: „Teie olete meie jumalad!” Kurdid, kuulge, ja pimedad, tõstke oma pilk üles, et te näeksite!“ (Jesaja 42: 16-18).

Mu armsad, see jumalik arm, mida Jesaja siin kirjeldab, pööras tagakiusaja Sauluse apostel Pauluseks. See tõstis esile mitme miljoni liikmelise koguduse kommunistlikus Hiinas. See saadab terrorismi ja sõja eest põgenevad inimesed armastavate ja pühendunud kristlaste käte vahele. Just praegu on valeõpetustest tulvil riigi keskuses tegutsev Teen Challenge’i organisatsioon näinud 500 narkosõltlase pöördumist, kes on innukad kuulutama Kristust. Pole kahtlustki, et Jumal on valamas välja oma lunastavat armu neil viimseil päevil.

Me ei pea muretsema lahingute pärast, mida Saatan näib võitvat. Lahing, millesse oleme kaasatud, on igavene ja põrguväravad ei saa Kristuse koguduse vastu. Meie Isa on juba kuulutanud: „Jeesus valitseb juba, kui kuningas!“