KUI JEESUS ILMUB KOHALE

Piiblis, Taanieli raamatu 3 ptk’s on lugu sellest, kuidas kuningas Nebukadnetsar seadis Paabelimaal üles kuldse jumala kuju, nõudes, et kõik seda kummardaksid. Iga juht, ametnik ja tavakodanik kõigist Paabelimaa sajast provintsist pidi kummardama selle ebajumala ees või teda ootas surm. Oli vaid kaks valikut – kummardada või põleda. Kui keegi julges keelduda Nebukadnetsari ebajumala kummardamisest, ootas teda ees elusalt küpsemine tohututes ahjudes.

Peale selle seaduse jõustumist, leidus siiski kolm pühendunud noort juudi meest, kes keeldusid kummardumast selle kuju ees. Nebukadnetsar oli selle peale maruvihane, lastes tuua mehed enda ette ja küsides nõudvalt: ”Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?” (Taanieli 3:15). Siin on aga nende meeste vastus: ”Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.” (Taanieli 3:17-18).

Kurjusest vaevatud kuninga vastus oli ettearvatav: „Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta…käskis ahju kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt.“ (Taaniel 3:19) Siin oli ilmselgelt tegu deemonliku vihaga Jehoova Jumala vastu. Fakt on muide see, et igaüks, kes seisab Kristuse eest, võib olla valmis taolisteks vihapurseteks kellegi poolt. Jumalakartlike inimeste kuulekus õhutab alati viha neis, kes lähtuvad Saatana juhtnööridest.

Mis aga siis sai? Kelle jumal jäi Paabelis peale? Jeesus ise ilmutas oma au ja väge keset seda võistlust. Kui kuningas Nebukadnetsar tulikuuma ahju pilgu heitis, oli ta šokis seal avanevast vaatepildist. Ta hüüdis: „Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?...„Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane.” (Taanieli 3:24-25). Kui Jeesus välja ilmub, peavad Ta vaenlased Ta ees küüru selga tõmbama.