KÕIGI ISSAND

Tänasel päeval valitseb sama sorti radikaalne paganlik religioon, kui omal ajal Paabelimaal, eesotsas hullumeelse kuninga Nebukadnetsariga. See religioon ähvardab kogu maailma, kutsudes seda üles kummardama oma jumalust. Terroristlikud organisatsioonid, mida toetavad religioossed rühmitused, nõuavad: „Kummardage meie jumala ees või me laseme te lennukid õhku. Laseme te linnad, rongid, bussid ja tunnelid õhku. Röövime ja piiname teid ning lööme teil pead maha. Meie religioon on see, mis saab valitsema.“

Mõeldes neile deemonlikele jõududele, peaksime pöörduma tagasi Nebukadnetsari ja kolme ustava Jumala sulase loo juurde, millest räägitakse Taanieli 3 ptk’s. Seal on öeldud, et sel samal tunnil tuli Jumal ise ja päästis oma sulased ning see muutis kõik. Kõik nägi korraga hoopis teine välja, kui Issand ilmutas oma väge, pannes kuninga hüüdma: „Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala!“ (Taanieli 3:28). Nebukadnetsar andis ka koheselt välja uue seaduse, öeldes, et ainus Jumal, keda sellest hetkest teenida, on nende kolme juudi noormehe Jumal, „sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa!” (Taanieli 3:29)

Nüüd aga pöördugem psalmisti poole, kes küsis, miks paganrahvad mässavad Issanda vastu? Psalmisti kohaselt vastab Jumal taolisele vihale järgmiselt: „Kes taevas istub, naerab; Issand pilkab neid. Oma vihas ta kõneleb siis nendega ja oma raevus ta teeb neile hirmu.“ (Psalmid 2:4-5). Religioossete rühmituste poolt toetatud terroristid ja teised paganlike usundite esindajad võivad ju püüda püstitada oma jumalaid kui kuningaid, kes valitsevad üle maailma. Kui Jehoova Jumal ütleb: „Ma olen juba asetanud oma Poja, Jeesuse Kristuse, kes on Messias, kuningaks üle taeva ja maa ja Ta on juba kõigi Issand.“