HÕISKA JA RÕÕMUSTA ISSANDAS!

Juuda kirjas võime me lugeda tulevastest aegadest, mis kurjad ja viletsad ja kus Jumal tuleb oma mitmekümne tuhande pühadega mõistma kohut jumalakartmatute tegude üle. Juudas prohveteeris ja ütles, et inimesed annavad järgi oma räpastele himudele, on pilkajad, himurad ja „oma häbi välja vahutavad metsikud merelained“. See on ühiskond täis kompromissile minejaid abielurikkujaid ja „võõra liha“ himustajaid, levitades ühtlasi ka ülemaailmset homoseksuaalsuse „tõbe“.

Ameerika ei ole tänapäeval sugugi mitte ainus maa, kes kõik oma moraalsed piirangud kõrvaldanud. Moraalne nihe on toimumas ülemaailmselt ja on ilmselge, et Saatan on ujutamas kogu inimkonda üle oma põrgulike jälkustega. Piibel hoiatab meid, et see on aeg, kus Saatan püüab peibutada Jumala valituid. 

Juudas vaatas aga kaugemale neist kohutavatest õudUSTEST ja nägi midagi enneolematult imelist ja inspireerivat. Keset kogu seda ebamoraalsust ja langust nägi ta inimesi, kes olid „pühitsetud ja armastatud Jumalas Isas, hoitud Jeesuses Kristuses ja kutsutud.“ (Juuda 1)

Ükskõik, kui rikutud see maailm ka tulevastel aegadel poleks – ükskõik, kui saatanlikuks kogu meedia, TV ja filmid ka ei muutuks; kui palju ka Saatana kummardajaid esile ei kerkiks või kui sügavale ühiskonda homoseksuaalsus oma juuri ei ajaks; vahet pole, kui isegi Saatan ise kõnniks me tänavail, sest Jumal hoiab oma lapsi! Ta hoiab enese jaoks alal pühitsetud ja pühi inimesi. Ta hoiab neid kõige kurja eest ja nad saavad tugevaks nii oma usus kui pühendumises, samal ajal kui kõlvatud tormavad hävingu poole.

Pange tähele Issanda sõna: „Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.“ (1Tessalooniklastele 5:23-24)

Taavet ütles: „Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti.“ (Psalm 37:28).  „Sina, Issand, kaitsed neid; sa hoiad neid igavesti selle põlve rahva eest.“  (Psalm 12:8).

Saagu see apostel Pauluse palve osaks sinu ja minugi palvest neil eelolevatel kurjadel aegadel: „Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki.“ (2Timoteose 4:18)

Ole siis rõõmus, sest Jumal on tõotanud hoida ja kaitsta neid, kes Teda täielikult usaldavad!