JUMALALE KUULUB KOGU KIITUS JA AU

Istusin oma kirjutuslaua taga ja küsisin Jumalalt, kuidas ma küll võiksin õnnistada teid? Ja ma kogesin, et pean andma teile midagi väga lihtsat Tema Sõnast.

Toon siinkohal esile mõned piiblisalmid uskudes, et vähemalt mõnigi neist kõneleb su südamesse. Ma tean, et Jumal on ustav saatmaks meile igatsetud sõna, kui me seda kõige enam vajame. Ja ma usun, et kõiges alljärgnevas on midagi erilist ka sinu jaoks.

  1. Psalmid 32:6-8 „Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav; tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest; sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela. Sina ütled: "Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides."
  1. Psalm 31:7-9 „Ma vihkan neid, kes enesele peavad tühje ebajumalaid, ja loodan Issanda peale.
     Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tundnud mu hinge kitsikust. Sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta.“
  1. Psalm 41:2-4  Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, Issand päästab ta õnnetusepäeval. Issand hoiab teda ja peab teda elus; teda kiidetakse õndsaks maa peal. Sa ei anna teda ta vaenlaste meelevalda. Issand toetab teda haigevoodis; sina pöörad kogu tema maasolemise, kui ta haigeks jääb.“
  1. Psalm 31:2, 6  Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind! Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.“
  1. Psalm 56:9, 10, 12 „Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud; pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus? Kord peavad taganema mu vaenlased sel päeval, mil ma hüüan; seda ma tean, sest Jumal on minu poolt. Jumala peale ma loodan, ei ma karda; mida võibki mulle teha inimene?“
  1. Psalm 86:17 „Tee mulle tunnustäht mu heaks, et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, et sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud!“
  1. Psalm 88:2-4 „Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, öösel ma olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, pööra oma kõrv mu halisemise poole! Sest mu hing on täis õnnetust ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale.“
Palun jooni alla need salmid, mille suhtes sa tunned, et Jumala Vaim ütleb: „Need kuuluvad sulle!“ Ja siis usu neisse! Sest Jumal on need saatnud sulle just tänaseks päevaks!