TERVITUSED MEIE KALLI KRISTUSE NIMEL

Olles just seadnud end valmis selle sõnumi kirjutamiseks, kogesin Püha Vaimu väga selgelt ütlevat: „Kosuta mu rahvast. Õnnista neid minu Sõna läbi!“ Ja ma vastasin: „Issand, teeksin seda hea meelega, aga mida sa tahad, et ma neile ütleks? Anna mu vaimul väga konkreetselt kogeda seda õiget sõna nende aegade jaoks.“

 

Ja siin on see, mille ma sain Issandalt. Ma loodan, et sa võtad selle vastu ja see on sulle tõeliseks abiks. Võib-olla just sina oled see, kelle tarvis Jumal on selle sõna valmistanud, et julgustada sind just nüüd ja praegu: 

 

  • Jumala igatsus on, et sa usuksid sellesse, mida Ta on sulle rääkinud ja seda eriti just tervenemise ja juhiste jagamise vallas (vt.Johannese 4:48-50.)

 

Jeesus ütles ametnikule, et ta poeg saab terveks ja see mees „uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks.“ See mees uskus Jeesuse sõnu ja sel samal tunnil sai ta poeg terveks.

  • Jumal vastab sinu südamepalvele vastavalt oma rikkalikule armule. Tema ajastus on täiuslik, mistõttu ole kannatlik. (vt.Psalmid 69:14-15, 17-19, 33-34)

Neis salmides on juttu vaenlasest. Saatan on see, kes on sinu tegelik vaenlane ja kes vihkab sinu kasvavat nälga Jumala järele, et elada ja käia koos Temaga.

  • Siin aga on üks väga konkreetne sõnum just täpselt sulle. Ma tean, et väga palju inimesed loevad minu sõnumeid, kuid Pühal Vaimul on eriline võime kasutada Jumala Sõna erinevatel viisidel paljude usklike jaoks. 

Ava Psalmid 145. Enne selle lugemist palu, et Püha Vaim võiks kõnetada sind otse ühe või kahe salmi kaudu. Sest ma tean, et Jumal kõneles minu südamesse, öeldes, et ta saab sind üles ehitama Psalmi 145 kaudu.

(Salm 14 on see, mis mulle jäi kõlama teie tarvis, kuid Püha Vaim võib tuua esile veel ka teisigi salme.)

Andku Jumal sulle rohkesti Püha Vaimu indu, et seista vastu Saatanale ja panna ta põgenema.