SAATANAL POLE VÄHIMATKI ÕIGUST KIUSATA SIND JA SU PERET. USALDA JUMALAT, ET TEMA PÄÄSTAB TEID!

Jumal vabastab oma imelise vabastava väe neile, kes Teda täielikult usaldavad. Need, kes kõiguvad oma usus, tundes muret ja hirmu, jäävad alatiseks Saatana lõksu siplema.
Vastus on tegelikult väga lihtne ja ometigi nii paljud meist ei saa sellele pihta. Me elame oma elusid läbi hirmu ja möllude, omades samal ajal otse käe-jala juures kõiki kalleid tõotusi, mis vabastaksid meid elu kriisidest. Jumal vihkab meie uskmatust ja seda peamiselt seetõttu, et see seob Tema käed ega lase meil nautida Tema jumalikku varustatust. Saagu see su igapäevaseks prioriteediks paluda: „Issand aita mind mu uskmatuses ja anna mulle lapsemeelset usku usaldada sind!“

MEIE SIIN NEW YORK CITY’S EI SAAKS TEHA SAMMUGI ILMA TÄIELIKULT JUMALAT USALDAMATA, sest probleemid on liiga suured. Miljonid inimesed elavad keset ülerahvastatust Kogu me linn on omadega täitsa metsas tänu vägivallale, narkootikumidele, tapmistele ja AIDS’ile, mis levib nagu katk. Meie töötegijad, kes teenivad päevast päeva neid haigeid inimesi ja kodutuid tänavail, ei karda, sest nad usaldavad oma Jumalat, et Ta kaitseb neid ja annab neile jõudu teha oma tööd.

Ma olen tänulik Jumalale, et Ta on lubanud olla meil kanaliks ja ehitada üles elujõuline kogudus Broadway’l, kus tuhanded elud on saanud puudutatud. Kuid me ei tulnud New Yorki ainuüksi selleks, et rajada kogudus. Me tulime tegema seda, mida Jeesus oleks teinud: teenima vaeseid, näljaseid, kodutuid, sõltlasi ja kõige patusemaid patuste seas.

Tunneme siirast rõõmu võimaluste üle jagada Kristuse vabastavat evangeeliumi paljude nendega, keda varem peeti kõige lootusetumateks lootusetute seas. Üks väike sõjavägi on tänavailt juba päästetud ja iga päeva liitub nendega üha enam ja enam.

JUMAL ANNAB OMA VÄE KÕIGI PÕRGU HÄVITAVATE JÕUDUDE ÜLE ja Ta ilmutab oma väge ka sinu heaks just keset seda võitlust, millega praegu silmitsi seisad. Aamen!