ISSAND ÕNNISTAGU SIND JA HOIDKU SIND

Ma palun kogu südamest iga oma sõnumi üle, mida teile kirjutan. Käesoleva päevasõna puhul küsisin samuti Jumalat, mida Ta tahab, et ma kirjutaksin ja Püha Vaim sosistas mulle väga selgelt: „Julgusta Jumala rahvast. Ütle neile, kui väga Jumal neid armastab ja kui suurt rõõmu Ta oma laste üle tunneb!“

Ma usun, et see on üks eriline sõnum paljude jaoks, kes seda päevasõna praegu loevad. Sügaval oma sisimas vajad sa kuulda just praegu, et Issand hoiab sind ja et keset sinu raskusi tunneb Ta sinust suurt rõõmu. Siin on üks tekst, mis ma usun on just isiklikult sulle just praeguseks hetkeks:

„Mu poeg, ära põlga Jehoova karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne Tema noomimine, sest keda Jehoova armastab, seda Ta noomib, otsekui isa poega, kellele Ta head tahab.“ (Õpetussõnad 3:11-12)

Isegi kui kõik see, millest sa hetkel läbi lähed, on armastav noomimine, pea meeles, et see on kindel märk sellest, et Isa armastab sind ja tunneb su üle head meelt. Kui sa selle sõna vastu võtad – selle, et Ta kogu südamest armastab sind ja tunneb sust’ rõõmu– siis sa ka tead, et kõik asjad töötavad sinu kasuks ja et kõik sinu sammud on juhitud Tema poolt.