ME KIIDAME OMA ISSANDA JEESUSE KRISTUSE NIME

Keegi, kes seda sõnumit praegu loeb, vajab puudutust Jeesuselt. Kui meie Issand elas ja teenis siin maa peal, tervendas ja taastas Ta inimesi läbi lihtsa puudutuse. Kui Jeesus puudutas Peetruse ema, siis „palavik lahkus temast“. Ta puudutas surnud noormehe kirstu ja too ärkas ellu. Ta puudutas pimedate silmi ja need said taas nägijaiks. Ta puudutas kurdi mehe kõrvu ja korraga see kuulis jälle. Lapsevanemad tõid oma lapsi Jeesuse juurde, et „Ta neid puudutaks“. Tema õrn puudutus muutis kõik. Suurel hulgal inimesi tõi oma haigeid ja vigaseid Jeesuse juurde, kes võttis aega igaühe jaoks, neid puudutades ja tervendades. 

Kui sa tõesti tunned Issandat väga lähedasel viisil, siis sa oled ka kogenud Tema puudutust Keset suurimat üksildust, segadust ja meeleheidet; keset kõige valusamaid ja ebakindlamaid hetki hüüdsid sa oma südame kõige sügavamast sopist: „Issand Jeesus, ma vajan su puudutust! Ma tahan kogeda su ligiolu. Tule Jeesus ja puuduta ma janunevat hinge!“

Mõned vajavad Jeesuse puudutust oma mõtete üle. Saatan on tulnud koos oma pimeduse jõududega, et kiusata ja koormata meie meeli põrgulike mõtetega – uskmatuse mõtetega, Kristuse vastaste mõtetega, hirmumõtetega, mõtetega selles, et me pole midagi väärt ja et Jumal pole meiega rahul. Need kristlased, kes julgevad olla ausad, võivad kinnitada sulle, et on kogenud selliseid mõtterünnakuid. Saatan annab endast kõik, et hävitada meie usku ja sõltuvust Jumalast.

Piibli põhjal võime näha, et Jeesuse puudutus tuli alati kui vastusena appihüüule. Pole ühtegi märki sellest, et Ta oleks ignoreerinud kellegi abipalvet, mistõttu tea, et Ta ei pööra oma kõrva ka sinu appihüüu eest, vaid vastab sulle väga armulikul viisil. Matteuse 8-ndas peatükis võime lugeda pidalitõbisest, kes tuli Jeesuse juurde öeldes: „Issand, kui see on sinu tahe, siis sa võid mind puhtaks teha!“ Jeesus sirutas oma käe ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!“, mispeale pidalitõbine sai hoobilt terveks.

Leia juba täna üks paik, kus olla vaid koos Jeesusega ja ütle Talle nõnda nagu too pidalitõbine ütles: „Issand, sina suudad – palun tee mind puhtaks!“ Ja siis oota sellelt, kes ei tee vahet ühegi inimese vahel, et Ta puudutaks ja tervendaks nii sinu ihu, hinge kui vaimu. Issanda käsi on juba sirutatud su poole, aga Ta ootab ka seda appihüüdu, mis lähtub vajadusest ja on ootusärev.

„Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meile peale raske orjuse.

Siis me kisendasime Issanda, oma vanemate Jumala poole, ja Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja Issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega suure hirmu saatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, maa, mis piima ja mett voolab.“ (5Moosese 26:6-9)