JUMAL ÕNNISTAGU SIND JA ANDKU SULLE OMA RAHU

Püha Vaim õhutas mind lugema 2Moosese 12 peatükki, mis räägib iisraellaste pääsemisest egiptlaste käest. 

Kõigi iisraellaste kodude uste pealispuud ja piidad olid piserdatud talle verega, mis pidi kaitsma Jumala rahvast surmaingli käest. Ja kui siis õige päev kätte tuli, siis suur hulk iisraellasi – 600 000 meest + naised ja lapsed – marssisid välja oma vangipõlvest. „....siis just selsamal päeval sündis see, et kõik Issanda väehulgad läksid Egiptusemaalt välja.“ (2Moosese 12:41)

Järgmisena peatusin ma aga 2Moosese 13:3 juures, mis ütleb: „....sest vägeva käega tõi Issand teid sealt välja!“ Jumala rahvas pääses ainuüksi tänu Jumalale ja mitte inimliku sekkumise tõttu. Taavet kuulutab: „Jumal on mu tugev paik ja vägi, tema teeb laitmatuks mu tee...Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid minust vägevamad...tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad.“ (2Saamueli 22:33, 17,18,31)

Meie jõud ja usk võivad ju kahaneda, kuid keset meie nõrkusi on Jumal andnud meile võrratud tõestused, et uuendada meie jõudu:

„Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks...“ (2 Samuel 22:40).

„Aga komistajad vöötavad endid jõuga.“ (1 Samuel 2:4).

„Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.“ (Psalm 29:11).

„Iisraeli Jumal; tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale. Tänu olgu Jumalale!“ (Psalm 68:36).

„Ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!...Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega.“ (Psalm 71:9, 16).

„Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus...Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.“ (Psalm 84:5, 7).

Armsad, usute te, et meie Jumal on tugev? Ja kui ta on tugev, siis mitte ükski vägi ei saa Tema vastu. Seetõttu usaldage kõik Tema võimsa ja  vägeva käe alla, sest Tema sillutab tee. Kuid kõige enam uskuge Sõna, mis ütleb: „Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.“ (Psalm 138:3)

Jumala armastust ja õnnistusi Teie üle!