TERVITUSED MEIE KALLI ISSANDA JEESUSE NIMEL

Püha Vaim andis mulle alljärgneva sõnumi. See on kõigi nende jaoks, kes vajavad vastust oma palvele, kes vajavad abi keset raskusi ja kes on valmis ning tahavad puudutada Jumala südant vastavalt Tema enda Sõnale:

1. Haara kinni Psalmides 46:2 peituvast lepingulisest tõotusest: “Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.“ See fraas „kergesti leitav“ viitab ka sellele, et „alati kättesaadav; kergesti olemasolev.“ Usk peab hingama kindlas teadmises, et Jumala Vaim on pidevalt sinuga ja seda nii ööl kui päeval. Ja kuna Ta elab sinu sees, siis Ta ka kuuleb igat sinu palves avalduvat mõtet ja nuttu. Me teame, et kui Ta meid kuuleb, siis Ta ka vastab meile. Pole vähimatki kahtlust, et Püha Vaim kõigutab nii taevast kui maad iga Jumala lapse heaks, kes võtab aega selleks, et kiirustamata valada välja oma süda Tema ees.

2. Loe ja usu Psalme 62:6-8. See oli Taaveti palve, mis puudutas Jumala südant. Selle kõigega ütles Taavet tegelikult seda, et: „Oota ainuüksi Jumalat. Ära looda abile ühestki teisest allikast Ainuüksi Tema peab olema su varustaja, su lootus ja kaitse. Ainuüksi Tema saab varustada sind jõuga, mida vajad selleks, et jätkata seni, kuni vastused saabuvad.“

Kui sa saad sõltuvaks ainuüksi Issandast – kui sa lõpetad abi otsimise inimestelt ja usud Jumala üleloomulikku sekkumist – ei saa enam miski sind kõigutada. Miski ei saa sind enam viia meeleheitele, sest Taavetki kuulutas: „Ma ei kõigu.“ (Psalmid 62:7)

3. Siin aga peitub kogu loo tuum – enamuse palvete saladus, mille paljud jumalalapsed läbi aegade on selgeks saanud: OMA SÜDAME VÄLJAVALAMINE ISSANDA EES. “Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:9). Hanna on meile heaks eeskujuks. Igatsedes nii väga last saada, „valas ta oma südame välja“ Issanda ees ja piibel ütleb meile, et: „ta nägu ei olnud enam kurb.“ (1 Saamuel 1:18).

Jumal kuuleb ja vastab sulle, kui Ta näeb, et sa oled mõneks ajaks valmis lülitama välja kõik maised hääled. Jaga Temaga oma südame kõige sügavaimatest soppidest; laota oma hing Tema ette ja usu, et Ta vastab sulle. Aeg on tulnud, et olla murtud Issanda ees; et usk võis uuesti sündida südamest lähtuvast eestpalvest. Järgi neid piibellikke teid ja tea, et Jumal kuuleb ning vastab sulle.