reede, 29. mai 2009

TERVITUSED MEIE KALLI ISSANDA JEESUSE NIMEL

Püha Vaim andis mulle alljärgneva sõnumi. See on kõigi nende jaoks, kes vajavad vastust oma palvele, kes vajavad abi keset raskusi ja kes on valmis ning tahavad puudutada Jumala südant vastavalt Tema enda Sõnale:

1. Haara kinni Psalmides 46:2 peituvast lepingulisest tõotusest: “Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.“ See fraas „kergesti leitav“ viitab ka sellele, et „alati kättesaadav; kergesti olemasolev.“ Usk peab hingama kindlas teadmises, et Jumala Vaim on pidevalt sinuga ja seda nii ööl kui päeval. Ja kuna Ta elab sinu sees, siis Ta ka kuuleb igat sinu palves avalduvat mõtet ja nuttu. Me teame, et kui Ta meid kuuleb, siis Ta ka vastab meile. Pole vähimatki kahtlust, et Püha Vaim kõigutab nii taevast kui maad iga Jumala lapse heaks, kes võtab aega selleks, et kiirustamata valada välja oma süda Tema ees.

2. Loe ja usu Psalme 62:6-8. See oli Taaveti palve, mis puudutas Jumala südant. Selle kõigega ütles Taavet tegelikult seda, et: „Oota ainuüksi Jumalat. Ära looda abile ühestki teisest allikast Ainuüksi Tema peab olema su varustaja, su lootus ja kaitse. Ainuüksi Tema saab varustada sind jõuga, mida vajad selleks, et jätkata seni, kuni vastused saabuvad.“

Kui sa saad sõltuvaks ainuüksi Issandast – kui sa lõpetad abi otsimise inimestelt ja usud Jumala üleloomulikku sekkumist – ei saa enam miski sind kõigutada. Miski ei saa sind enam viia meeleheitele, sest Taavetki kuulutas: „Ma ei kõigu.“ (Psalmid 62:7)

3. Siin aga peitub kogu loo tuum – enamuse palvete saladus, mille paljud jumalalapsed läbi aegade on selgeks saanud: OMA SÜDAME VÄLJAVALAMINE ISSANDA EES. “Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:9). Hanna on meile heaks eeskujuks. Igatsedes nii väga last saada, „valas ta oma südame välja“ Issanda ees ja piibel ütleb meile, et: „ta nägu ei olnud enam kurb.“ (1 Saamuel 1:18).

Jumal kuuleb ja vastab sulle, kui Ta näeb, et sa oled mõneks ajaks valmis lülitama välja kõik maised hääled. Jaga Temaga oma südame kõige sügavaimatest soppidest; laota oma hing Tema ette ja usu, et Ta vastab sulle. Aeg on tulnud, et olla murtud Issanda ees; et usk võis uuesti sündida südamest lähtuvast eestpalvest. Järgi neid piibellikke teid ja tea, et Jumal kuuleb ning vastab sulle.

neljapäev, 28. mai 2009

KRISTUS VALITSEB!

Saame sageli inimestelt kirju, kus öeldakse, et: „Mul pole kellegagi rääkida; mitte kedagi, kellega oma koormat jagada. Kellelgi pole aega kuulda mu appihüüdu. Ma vajan kedagi, kelle ees oma süda välja valada.“

Kuningas Taavet oli ümbritsetud inimestest. Ta oli abielus ja tal oli suur pere pluss palju abilisi tema kõrval. Ometigi kuuleme me sama appihüüdu Taaveti huulilt: „Kelle poole ma küll võiksin pöörduda?“ See on niiväga meie loomuses igatseda teise inimolendi järgi, kellel on nägu, silmad ja kõrvad ning kes kuulaks meid ja annaks meile nõu.

Kui Iiob ei suutnud enam oma koormaid kanda, hüüdis ta meeleheites: „Oh, et mul oleks keegi, kes mind kuuleks!“ (Iiob 31:35). Ja ta hüüdis seda ajal, mil ta oli ümbritsetud oma nö. sõprade poolt! Samas ei kogenud need sõbrad aga vähimatki kaastunnet Iiobi hädade suhtes ja olid pigem meeleheite sõnumi kuulutajad.

Keset oma kurbust ja valu pöördus Iiob vaid Issanda poole: „Vaata, nüüdki on mul tunnistaja taevas ja eestkõneleja kõrgustes...Jumala poole on mu pisarais silm.“ (Iiob 16:19-20). Psalmide raamatus õhutas Taavet Jumala rahvast tegema sedasama: „Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:9). Ka Psalmis 142 kirjutas Taavet:

„Oma häält tõstes ma kisendan Issanda poole, oma häält tõstes ma anun Issandat. Ma valan välja oma kaebuse tema ette, ma annan temale teada oma ahastuse. Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teele, mida ma käin, on minu jaoks peidetud püünised. Vaata paremale poole ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on mu eest hävinud, ükski ei hooli mu hingest. Ma kisendan sinu poole, Issand! Ma ütlen: Sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal!“ (Psalmid 142:2-6)

Ma usun kogu südamest, et see sõnum on sulle kui kutseks Pühalt Vaimult, leidmaks üks privaatne paik, kus sa saad pidevalt oma südame Jumala ees välja valada. Taavet valas oma mure välja Issanda ees ja nõndasamuti võid seda teha ka sina. Sa võid rääkida Jeesusele kõigest – oma probleemidest, oma hetke katsumustest, oma rahaasjadest ja tervisest – ja ka sellest, kui vaevatud ja pettunud sa kõigi nende asjade tõttu oled. Ta kuulab sind armastuse ja kaastundega ega pane pahaks sinu nuttu.

Jumal vastas Taavetile. Jumal vastas Iiobile. Ta on vastanud läbi sajandite kõigi nende appihüüdudele, kes on uskunud Tema tõotustesse. Seetõttu on Ta lubanud kuulda ja juhatada ka sind. Ta tõepoolest on tõotanud olla sulle jõuks, mistõttu mine Ta juurde, et tulla tagasi uuendatuna!

kolmapäev, 27. mai 2009

JUMAL ON USTAV IGAL AJAL

Gwen ja mina rääkisime hiljaaegu ühe naisterahvaga, kes on jõudnud oma kannatuste viimse piirini. Selle naise pere on läbi läinud kohutavatest kannatustest. Ta ärkab igal hommikul tume valupilv hõljumas ta kodu kohal. Ta on veetnud lõputuid tunde palves ja Issandat appi hüüdes ja ka ta sõbrad on seisnud koos temaga eestpalves.

Aga kuu läheb kuu järel ja midagi ei muutu. Ja kui ta silmabki korra kusagilt lootuskiirt, lähevad asjad ikka tagasi vanasse rööpasse ja olukord tundub algsest hullemgi veel. Ta kuuleb või loeb midagi, mis kinnitab tema usku ja ta püüab olla kui vapper sõdur, aga tänaseks on ta omadega täitsa läbi. Ta nutab palju ja saab vaevu magada. Ta isegi ei vaevu küsima enam, miks küll peavad nad kogema seda lõputut kannatust ja valu? Antud hetkel ei looda ta midagi enamat kui vaid näha kasvõi väikesti valguskiirt oma pimeda muredetunneli lõpus.

Ta ütles meile: „Ma olen jõudnud punkti, kus mul on tunne, et ma võin täie õigusega alla anda. Ma olen teinud kõik, mida Jumal on minult palunud. Ma olen uskunud, ma olen otsinud Teda, olen olnud ustav koguduses käija ja Tema Sõna lugeja ja ometigi ei koge ma mingit kergendust. Ma tunnen end üksiku ja abituna ning täielikus masenduses. Olen muutunud täiesti tuimaks tänu pidevalt närivale mõttele, et „Vaatamata mu jõupingutustele olla sõnakuulelik, läheb kõik nagunii vaid hullemaks!“ Nüüd aga pean ma veel kõigele lisaks võitlema ka mõttega, et: “Mul on õigus tunda, nii nagu ma tunnen, kuna ma lihtsalt ei näe oma kannatuste lõppu.“

Oleme väga järjekindlalt palunud selle naise ja ta pere eest, uskudes, et ta ei vaju selles lahingus koorma all kokku ja et Jumal saadab oma abi ja julgustuse. Kuid midagi, mida see naine oma meeleheites ütles, puudutas väga mu hinge. Paljud jumalakartlikud usklikud on jõudnud samasse lootusetuse ja kurbuse punkti, hüüdes: „Mul on õigus alla anda. Mul on õigus olla vihane. Mul on õigus seada Jumal kahtluse alla. Millal ometigi Ta küll vastab mu appihüüule? Kas Ta tõesti on mind maha jätnud?“

Keset oma meeleheidet hüüdis ka Iiob: „Ta kiskus mind igapidi maha, et kaoksin, ja juuris mu lootuse välja nagu puu... ja pidas mind oma vaenlaseks.“ (Iiob 19:10-11) Ja siis ta lisas: „Ta tegi mu teele tõkke ja ma ei pääse üle, ta pani mu radade peale pimeduse.“ (19:8)

Kas mõni neist asjust tuleb tuttav ette? On su enese lahing selline? Või mõne su tuttava võitlus? Armsad, me Jumal on armuline. Ta ei pöördu teist ära, kui teil on raske. Ka ei pane Ta teile pahaks ülaltoodud mõtete väljendamist, kui olete omadega nullis ja löödud. Iiob tuli oma katsumustest läbi hingamispaika ja nõnda tulete ka teie!

„Vaata, kui ma lähen itta, siis ei ole teda seal; või läände, siis ma teda ei märka. Kui ta on põhjas tegutsemas, siis ma teda ei silma; kui ta pöörab lõunasse, siis ma teda ei näe. Kuid tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub ta mind läbi - ma tulen sellest välja nagu kuld.“ (Iiob 23:8-10)

teisipäev, 26. mai 2009

PAISTKU JUMALA ARMASTUS TE ÜLE

Need Jeesuse sõnad lähevad mulle hinge: „Ärge siis hakake muretsema, öeldes: "Mis me sööme?" või "Mis me joome?" või "Millega me riietume?“ Sest kõike seda taotlevad paganad.“ (Matteuse 6:31-32)

Jeesus hoiatab meid paganliku kalduvuse eest muretseda. Ta ütleb, et muretsemine – oma töö, oma pere, oma tuleviku, oma hakkamasaamise pärast – on paganlik eluviis. Taoline suhtumine kuulub vaid neile, kel puudub Taevane Isa. Nad ei tunne Jumalat nõnda nagu Ta tahab, et Teda tuntaks: hooliva, varustava, armastava Taevase Isana. Kõigile neile aga, kes usuvad Temasse, ei piisa vaid sellest, et tunda Teda kui Kõikväelist Loojat ja kõige Issandat. Ta igatseb olla tuntud ka kui meie Taevane Isa.
„Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.“ (Matteuse 6:32)

„Ärge siis hakake muretsema homse pärast!“ (s.34) Nende lihtsate sõnade kaudu ütleb Jeesus meile: „Ärge mõelge ega muretsege hetkekski selle pärast, mis võib või ei või juhtuda homme. Te ei suuda nagunii midagi muuta ja oma muretsemisega ei saa te ka millelegi kaasa aidata. Kui te aga muretsete, siis olete te täpselt nagu paganad.“

Seejärel ütleb Jeesus: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (s.33) Ehk teisisõnu – meie asi on armastada Jeesust ja liikuda edasi, heites kõik oma mured Tema kanda. Ka peame me hingama Tema ustavuses, sest küll meie Taevane Isa kannab hoolt selle eest, et kõik meie elulised vajadused saaksid kaetud.

Vahel ma mõtlen, kas mitte inglid pole lausa pahviks löödud tänu kõigele sellel murele ja ärevusele, mida nad näevad neis, kes väidavad end usaldavat Issandat. Neile jumalikele olenditele tundub see eeldatavasti lausa solvanguna Jumala aadressil, et me muretseme otsekui meil polekski hoolivat Isa taevas. Milliseid ärevaid küsimusi küll inglid üksteisele sel teemal esitavad?! „Kas nad siis ei usugi Teda, kes neid armastab? Kas Ta pole mitte öelnud neile, et Ta teab kõiki nende vajadusi? Kas nad siis ei tea, et Isa saadab meid hoidma ja kaitsma neid, kui oht on käes? Kas nad siis ei usu, et see, kes toidab linde, kalu ja kogu loomariiki, toidab ja katab ka neid? Kuidas nad saavad üldse muretseda ja tunda hirmu, kui nad teavad, et kogu vägi ja rikkus kuuluvad Jumalale ja et Tema suudab varustada kogu loodut? Kuidas nad küll saavad süüdistada oma Taevast Isa eiramises, otsekui Ta ei seisakski oma Sõna taga?“

Linnud laulavad samal ajal, kui meie kurdame ja väljendame oma hirmu ning muret. Põllulilled sirguvad oma täies hiilguses ja aus samal ajal, kui meie vajume longu juba iga väiksemagi tuuleiili käes. Allolevad mõtteterad väljendavad väga tabavalt kõike ülaltoodut:

Linnud rõõmsa laulu saatel manitsevad sind;
„Muretseda pole tarvis!“ ütleb iga lill;
varblanegi julgustab sind: „Tõsta oma pea!
mind Ta toidab, aga enam hoolib sinust Ta.“
„Ära karda“ lausvad’ lilled „ritta seadnud meid -
tulikaid ja karikakraid, miks siis kardad teil’?“
Mure sinust eemal jäägu, murest et ei murduks hing,
muidu mure kasvab veelgi, murdes teisi, murdes sind .

Pole kahtlustki, et sul on Taevane Isa, mistõttu usalda Teda!.

esmaspäev, 25. mai 2009

JUMAL EI OLE MEID IIALGI ALTVEDANUD

Ükskõik, mis meie majanduses ka ei juhtuks; ükskõik, millise kriisiga me ka silmitsi ei seisaks või milline kurbus ja häda meid ei ründaks – MEIE KALLIS ISSAND JUHIB JA HOIAB MEID IGAL MEIE SAMMUL.

Jumal pidi lõpuks loobuma neist, kelle Ta oli päästnud Egiptusest, kuid kes kahtlesid ja piirasid Teda olles just äsja imelisel viisil pääsenud ja juhitud Tema armastavasse rüppe. Jumal ainuüksi ei taha, et me usaldaksime Teda rasketel aegadel - Ta lausa nõuab seda. See on ka põhjus, miks Piibel meid uskmatuse eest nii kõvasti hoiatab. Sest meile on öeldud, et see kurvastab Issandat ja lõikab läbi kõik selle hea töö ja õnnistused, mida Ta meile on tõotanud. Meie uskmatus muudab iga tõotuse „jõuetuks“.

Meie jaoks New York City’s pole see mingi surnud õpetus. See on tegelik reaalsus, mille keskel selleks, et ellu jääda, peame iga päev rakendama kõike, mida ise kantslist kuulutame. Sest kui me ei usaldaks täiel määral Jumala tõotusi ega sõltuks Jeesusest kõigega, mis meil on, kõngeks me hirmu ja paanika kätte lihtsalt ära. Tänavad siin on kui sõjatallermaad – inimesed elavad pideva hirmu ja ohu käes ning kõrvalejääjaid langeb tapmiste läbi kui loogu. Hind, mida maksta teiste teenimise eest, on väga kõrge ja inimeste vajadused lihtsalt meeletud. KUI ME EI HINGAKS JUMALA VANKUMATUTES TÕOTUSTES, OLEKSIME AMMU OMADEGA ÕHTAL.

Aga me ei ole ja me ei tunne ka hirmu. Sest mida hullemaks lähevad olukorrad, seda tugevamaks saame me Püha Vaimu väes!

reede, 22. mai 2009

ANDKU JUMAL SU SÜDAMESSE HINGAMIST JA RAHU

Mina usun imedesse!

Meie kirikukooris on üks ema, kes aastaid palunud oma poja pärast, kes teismelisena langes sügavale pattu. See naine palus: „Jumal, mida iganes see ka ei nõuaks, päästa ta!“ Selle asemel, et pöörduda Kristuse poole, hakkas poeg hoopis moslemiks, mässides end järgneva seitsme aasta jooksul sellesse saatanlikku õpetusse. Aga tema ema palus ikka edasi. Islam kupatas poisi sügavale depressiooni, mispeale too üritas end kuuekordse maja katuselt alla hüpates tappa. Selleasemel maandus ta aga hoopis oma jalgadele, murdes küll suurel hulgal luid, aga jäädes siiski ellu. Möödaläinud pühapäeval komberdas ta me kirikus lavale ja andis tunnistust sellest, kui imeliselt Jeesus oli ta päästnud. Ta ema aga istus koori seas ja tänas Jumalat, meenutades kõiki neid valatud pisaraid ja tunde palves. Jumal kuulis tema hüüdu.

Tänu Jumalale Tema imede eest ka tänapäeval!

Üks teismeline poiss me kogudusest rääkis, kuidas ta palus, et Jumal kasutaks teda tema keskkoolis, mis asus keset linna. Nii see poiss kui ka ta sõber seisid iga päev kooli juures õues ja palvetasid kõva häälega. Mõned küll heitsid nalja nende üle, kuid samas hakkas nendega liituma üha enam rahvast, mis lõpuks viis selleni, et kool lubas neil hakata pidama koolis piiblitunde. Noor mees oli üliõnnelik, sest isegi mõned õpetajad võtsid osa neist piiblitundidest. Ta ütles: „Kujutage ette – Jumal kasutas mind, kes ma olin hirmunud ja praktiliselt ei keegi? Jumal tõepoolest teeb ikka veel imesid!“

Tänu Jumalale, et Ta on endiselt imede kordasaatja!

Imedest rääkides...Üks kinnipidamiskohas istuv noormees saatis meile ühe kirja, mis liigutas mind hingepõhjani. Siin on sõna-sõnalt kirjas see, mis ta kirjutas:

“David, sinu jutlused jõuavad minuni kirja teel. Mina olen üks neist kooli-tulistajaist, keda süüdistatakse selle kõige algatamises. 1.oktoobril, 1997 läksin ma Pearl’i Keskkooli ja tapsin kaks õpilast, haavates seitset. Enne seda tapsin ma ka oma ema. Peale vangi sattumist sain ma päästetud. Kui peaks olema mingigi moodus, kuidas ma saaksin aidata kaasa sinu teenistusele, siis ma sooviksin seda teha. Võib-olla saaksin anda oma tunnistuse. Teeksin mida iganes, et olla abiks. Ootan pikisilmi su igakuised jutlusi...“

Jah, ma tõepoolest usun imedesse!

neljapäev, 21. mai 2009

SAATANAL POLE VÄHIMATKI ÕIGUST KIUSATA SIND JA SU PERET. USALDA JUMALAT, ET TEMA PÄÄSTAB TEID!

Jumal vabastab oma imelise vabastava väe neile, kes Teda täielikult usaldavad. Need, kes kõiguvad oma usus, tundes muret ja hirmu, jäävad alatiseks Saatana lõksu siplema.
Vastus on tegelikult väga lihtne ja ometigi nii paljud meist ei saa sellele pihta. Me elame oma elusid läbi hirmu ja möllude, omades samal ajal otse käe-jala juures kõiki kalleid tõotusi, mis vabastaksid meid elu kriisidest. Jumal vihkab meie uskmatust ja seda peamiselt seetõttu, et see seob Tema käed ega lase meil nautida Tema jumalikku varustatust. Saagu see su igapäevaseks prioriteediks paluda: „Issand aita mind mu uskmatuses ja anna mulle lapsemeelset usku usaldada sind!“

MEIE SIIN NEW YORK CITY’S EI SAAKS TEHA SAMMUGI ILMA TÄIELIKULT JUMALAT USALDAMATA, sest probleemid on liiga suured. Miljonid inimesed elavad keset ülerahvastatust Kogu me linn on omadega täitsa metsas tänu vägivallale, narkootikumidele, tapmistele ja AIDS’ile, mis levib nagu katk. Meie töötegijad, kes teenivad päevast päeva neid haigeid inimesi ja kodutuid tänavail, ei karda, sest nad usaldavad oma Jumalat, et Ta kaitseb neid ja annab neile jõudu teha oma tööd.

Ma olen tänulik Jumalale, et Ta on lubanud olla meil kanaliks ja ehitada üles elujõuline kogudus Broadway’l, kus tuhanded elud on saanud puudutatud. Kuid me ei tulnud New Yorki ainuüksi selleks, et rajada kogudus. Me tulime tegema seda, mida Jeesus oleks teinud: teenima vaeseid, näljaseid, kodutuid, sõltlasi ja kõige patusemaid patuste seas.

Tunneme siirast rõõmu võimaluste üle jagada Kristuse vabastavat evangeeliumi paljude nendega, keda varem peeti kõige lootusetumateks lootusetute seas. Üks väike sõjavägi on tänavailt juba päästetud ja iga päeva liitub nendega üha enam ja enam.

JUMAL ANNAB OMA VÄE KÕIGI PÕRGU HÄVITAVATE JÕUDUDE ÜLE ja Ta ilmutab oma väge ka sinu heaks just keset seda võitlust, millega praegu silmitsi seisad. Aamen!

kolmapäev, 20. mai 2009

ISSAND ÕNNISTAGU SIND JA HOIDKU SIND

Ma palun kogu südamest iga oma sõnumi üle, mida teile kirjutan. Käesoleva päevasõna puhul küsisin samuti Jumalat, mida Ta tahab, et ma kirjutaksin ja Püha Vaim sosistas mulle väga selgelt: „Julgusta Jumala rahvast. Ütle neile, kui väga Jumal neid armastab ja kui suurt rõõmu Ta oma laste üle tunneb!“

Ma usun, et see on üks eriline sõnum paljude jaoks, kes seda päevasõna praegu loevad. Sügaval oma sisimas vajad sa kuulda just praegu, et Issand hoiab sind ja et keset sinu raskusi tunneb Ta sinust suurt rõõmu. Siin on üks tekst, mis ma usun on just isiklikult sulle just praeguseks hetkeks:

„Mu poeg, ära põlga Jehoova karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne Tema noomimine, sest keda Jehoova armastab, seda Ta noomib, otsekui isa poega, kellele Ta head tahab.“ (Õpetussõnad 3:11-12)

Isegi kui kõik see, millest sa hetkel läbi lähed, on armastav noomimine, pea meeles, et see on kindel märk sellest, et Isa armastab sind ja tunneb su üle head meelt. Kui sa selle sõna vastu võtad – selle, et Ta kogu südamest armastab sind ja tunneb sust’ rõõmu– siis sa ka tead, et kõik asjad töötavad sinu kasuks ja et kõik sinu sammud on juhitud Tema poolt.

teisipäev, 19. mai 2009

MU PALVE ON, ET TE NAUDIKS ISSANDA LIGIOLU

Heebreakeelses originaalkirjas on üks tekst, mis on olnud mulle väga suureks õnnistuseks ja ma tahaksin jagada seda ka teiega. „Kui kurjuse taotlejad, kes kaugel sinust, mulle lähenesid, olid sina Jehoova mulle ligi oma ustava sõnaga.“ (Psalmid 119:150-151, Helen Spurrell’i tõlge)

Deemonlikud väed ja võimud olid Taaveti ümberpiiranud, püüdes kiskuda maha ja hävitada nii teda kui kogu Iisraeli. Sellele vaatamata usaldas see jumalamees vaenlase lähenedes Jumalat, hoides veelgi enam oma Issanda ligi. Taavet ütles, et Jumal toetab teda oma parema käega, kandes läbi kõikidest vaenlase rünnakutest.

Selles Taaveti tunnistuses peitub üks võrratu tõotus ka sinu ja minu jaoks. Me võime olla kindlad, et vaenlane on jalul kiusamaks, maha kiskumaks ja hävitamaks kõiki, kes armastavad Jumalat. Ta teeb kõikvõimaliku, et heita meid meeleheite, -segaduse, -süütunde –ja hukkamõistu mülkasse.

Koged sa ehk just praegu teatud saatanlikke „kurjuse taotlejaid“ ründamas end? Hingematvad kiusatused? Katsumused? Rahalised koormad? Abielu või pereprobleemid? Äriga seotud probleemid? Kuid kõik su ründajad su vastu tõusevad, siis ole julge, sest Kõikväeline Jumal on sulle veelgi lähemal. Ta on sinu poolel ja kui Ta on su ligi, siis Ta ka tegutseb sinu heaks. Ma isegi ei kujuta ette, et Jumal võiks olla oma lapse ligi ja samas lihtsalt vaadata käed rüpes pealt, kuidas Saatan kiusab ja hävitab Tema kõige kallimat ükskõik, mil viisil.

Loe Psalme 68:1-4 ja vaata, mida Jumal on lubanud teha su heaks, kui sa vaid usaldad Teda. Sa võid kuulutada neid nelja salmi oma elu üle nii nüüd kui läbi kogu aasta. Õpi need salmid pähe, seisa nende peal ja tea, et Jumal tagandab kõik su vaenlased.

esmaspäev, 18. mai 2009

HÕISKA JA RÕÕMUSTA ISSANDAS!

Juuda kirjas võime me lugeda tulevastest aegadest, mis kurjad ja viletsad ja kus Jumal tuleb oma mitmekümne tuhande pühadega mõistma kohut jumalakartmatute tegude üle. Juudas prohveteeris ja ütles, et inimesed annavad järgi oma räpastele himudele, on pilkajad, himurad ja „oma häbi välja vahutavad metsikud merelained“. See on ühiskond täis kompromissile minejaid abielurikkujaid ja „võõra liha“ himustajaid, levitades ühtlasi ka ülemaailmset homoseksuaalsuse „tõbe“.

Ameerika ei ole tänapäeval sugugi mitte ainus maa, kes kõik oma moraalsed piirangud kõrvaldanud. Moraalne nihe on toimumas ülemaailmselt ja on ilmselge, et Saatan on ujutamas kogu inimkonda üle oma põrgulike jälkustega. Piibel hoiatab meid, et see on aeg, kus Saatan püüab peibutada Jumala valituid. 

Juudas vaatas aga kaugemale neist kohutavatest õudUSTEST ja nägi midagi enneolematult imelist ja inspireerivat. Keset kogu seda ebamoraalsust ja langust nägi ta inimesi, kes olid „pühitsetud ja armastatud Jumalas Isas, hoitud Jeesuses Kristuses ja kutsutud.“ (Juuda 1)

Ükskõik, kui rikutud see maailm ka tulevastel aegadel poleks – ükskõik, kui saatanlikuks kogu meedia, TV ja filmid ka ei muutuks; kui palju ka Saatana kummardajaid esile ei kerkiks või kui sügavale ühiskonda homoseksuaalsus oma juuri ei ajaks; vahet pole, kui isegi Saatan ise kõnniks me tänavail, sest Jumal hoiab oma lapsi! Ta hoiab enese jaoks alal pühitsetud ja pühi inimesi. Ta hoiab neid kõige kurja eest ja nad saavad tugevaks nii oma usus kui pühendumises, samal ajal kui kõlvatud tormavad hävingu poole.

Pange tähele Issanda sõna: „Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.“ (1Tessalooniklastele 5:23-24)

Taavet ütles: „Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti.“ (Psalm 37:28).  „Sina, Issand, kaitsed neid; sa hoiad neid igavesti selle põlve rahva eest.“  (Psalm 12:8).

Saagu see apostel Pauluse palve osaks sinu ja minugi palvest neil eelolevatel kurjadel aegadel: „Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki.“ (2Timoteose 4:18)

Ole siis rõõmus, sest Jumal on tõotanud hoida ja kaitsta neid, kes Teda täielikult usaldavad!

reede, 15. mai 2009

TERVITUSED MEIE KALLI KRISTUSE NIMEL

Olles just seadnud end valmis selle sõnumi kirjutamiseks, kogesin Püha Vaimu väga selgelt ütlevat: „Kosuta mu rahvast. Õnnista neid minu Sõna läbi!“ Ja ma vastasin: „Issand, teeksin seda hea meelega, aga mida sa tahad, et ma neile ütleks? Anna mu vaimul väga konkreetselt kogeda seda õiget sõna nende aegade jaoks.“

 

Ja siin on see, mille ma sain Issandalt. Ma loodan, et sa võtad selle vastu ja see on sulle tõeliseks abiks. Võib-olla just sina oled see, kelle tarvis Jumal on selle sõna valmistanud, et julgustada sind just nüüd ja praegu: 

 

 • Jumala igatsus on, et sa usuksid sellesse, mida Ta on sulle rääkinud ja seda eriti just tervenemise ja juhiste jagamise vallas (vt.Johannese 4:48-50.)

 

Jeesus ütles ametnikule, et ta poeg saab terveks ja see mees „uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks.“ See mees uskus Jeesuse sõnu ja sel samal tunnil sai ta poeg terveks.

 • Jumal vastab sinu südamepalvele vastavalt oma rikkalikule armule. Tema ajastus on täiuslik, mistõttu ole kannatlik. (vt.Psalmid 69:14-15, 17-19, 33-34)

Neis salmides on juttu vaenlasest. Saatan on see, kes on sinu tegelik vaenlane ja kes vihkab sinu kasvavat nälga Jumala järele, et elada ja käia koos Temaga.

 • Siin aga on üks väga konkreetne sõnum just täpselt sulle. Ma tean, et väga palju inimesed loevad minu sõnumeid, kuid Pühal Vaimul on eriline võime kasutada Jumala Sõna erinevatel viisidel paljude usklike jaoks. 

Ava Psalmid 145. Enne selle lugemist palu, et Püha Vaim võiks kõnetada sind otse ühe või kahe salmi kaudu. Sest ma tean, et Jumal kõneles minu südamesse, öeldes, et ta saab sind üles ehitama Psalmi 145 kaudu.

(Salm 14 on see, mis mulle jäi kõlama teie tarvis, kuid Püha Vaim võib tuua esile veel ka teisigi salme.)

Andku Jumal sulle rohkesti Püha Vaimu indu, et seista vastu Saatanale ja panna ta põgenema.

neljapäev, 14. mai 2009

VALITSEGU JUMALA RAHU SU SÜDAMES

Püha Vaim on teinud mulle väga selgeks, et kogu mu palumine on asjata, kui ma ei palu usus. Ma võin nutta ja halada, paastuda ja teha eestpalveid, ägada ja oiata palves omamata vähimatki mõju Jumalale, kui ma ei tee seda lihtsas, lapsemeelses usus.

Ilma usuta ei tee Jumal meie heaks midagi, Sõna ütleb: „Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt.“ (Jakoobuse 1:7)

Jumal on andnud meile lausa korralduse usaldada Teda. Ometigi on meil nii vähe kindlust Tema suhtes ja nii vähe usku Tema tahtesse ja igatsusse vastata meie südamepalvetele. Üks päev taeva jõudes saame me olema hämmingus, kui me avastame, kui palju õnnistusi, rõõmu ja väge oli meie jaoks varuks, kuid millest me ometigi kunagi osa ei saanud tänu oma nõrgale usule.

KOGEN VÄGA TUGEVALT, KUIDAS PÜHA VAIM KÄSIB MUL JULGUSTADA TEID KASVATAMA OMA USKU. Palu Jumalalt andeks oma uskmatus ja luba Tal ujutada oma hing üle ühe kindla veendumusega Tema tahtesse vastata ülekülluslikult sinu siirastele palvetele.

Tahad sa suuremat usku? Minnes taaskord oma palvekambrisse, kasuta alljärgnevaid piiblisalme, et vestelda Jumalaga. Ta ei lähe iialgi omaenda Sõna vastu, mistõttu haara siis kinni neist:

·         Psalmid 62:8

·         Psalmid 91:4

·         Psalmid 56:4

·         Õpetussõnad 30:5

·         Jeremija 29:10-14

Hoia kinni usu läbi! Ta vastab sulle ja teeb seda varsti!

kolmapäev, 13. mai 2009

TERVITUSED MEIE VÕRRATU ISSANDA NIMEL

Olen viimaste päevade jooksul mõtisklenud Psalmide 142 ja 143 üle ja tahaksin julgustada ka sind lugema neid võimsaid salme ehitamaks üles oma usku.

Ma mõtlesin sellele, millest Taavet küll läbi läks, kui ta ütles: „Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada.“ (142:4), korrates seda taaskord Psalmis 143:4: „Mu vaim nõrkeb mu sees
ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus.“ Sest tegelikult ütleb Taavet ju seeläbi Jumalale, et: „Ma olen uppumas keset oma vaeva. Olen oma vaenlaste rünnaku all ja see kisub mind maha.“ Ta hüüdis Issanda poole: „Kuule mu appihüüdu, sest ma olen omadega täitsa läbi. Tõmba mu hing välja sellest kitsikusest!“ (142:7-8).

Armsad, need sõnad on pandud kirja meie jaoks ja meile juhisteks. Neis peitub üks julgustus kõigile Jumala lastele, kes on murest murtud ja katsumustega silmitsi. Mõned teist on mattumas rahamurede ja võlgade alla ja paljud armsad suudavad vaevu vaevu ots-otsaga kokku tulla. Paljud lesed ja vanemad abielupaarid saavad hädavaevu hakkama.

Mind on sageli süüdistatud liigses sünguses ja negativismis. Inimesed ütlevad, et keegi ei taha kuulda halbu sõnumeid ja kõnelejate ees, kes räägivad valust, kannatustest ja vaevast, suletakse lihtsalt oma kõrvad. Kuid fakt on see, et enamus meist elab maailmas, kus elumerelained lihtsalt löövad aegajalt meie pea peal kokku. Ja nõnda nagu Taavet, nõnda kogeme meiegi murede tulva ja katsumusi, ükskõik kui õiged me ka poleks. Me kannatame haiguste all ja kaotame surma kaudu oma lähedasi; kogeme segadust ega tea, mida järgmisena ette võtta. Me kogeme põrgulikke rünnakuid oma usu suhtes.

Aga just neil üle-pea-kasvavatel aegadel õpime me otsima Jumalat kõige enam ja hüüdma oma valus Tema poole. Taavet ütles: „Ma valan välja oma kaebuse tema ette, ma annan temale teada oma ahastuse.“ (142:3) „Oma ustavuses vasta mulle...“ (143:1) Oled sa hetkel mattumas elumurede alla? Kui oled, siis tee nii nagu Taavet tegi:

 • Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. (143:6).
 • Ära pane oma palet mu eest varjule...Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! (143:7-8).
 • Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun! Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal! Issand, elusta mind oma nime pärast, vii välja mu hing kitsikusest
  oma õiguse pärast! (143:9-11).
Ole julgustatud! Jumalal on kõik kontrolli all ja Ta vastab su vajadustele just täpselt õigel ajal! 

teisipäev, 12. mai 2009

SINU LAHING KUULUB ISSANDALE (vt. 2 Ajaraamatu 20:15)

Põhjus, miks ma sellest kirjutan, on selles, et ma tahan sulle meelde tuletada, et lahing, millega sa silmitsi seisad, et kuulu mitte sulle vaid Jumalale. Sest kui sa oled Tema laps, võid sa olla kindel, et Saatan „tõuseb ja möllab sinu vastu“.

2 Ajaraamatu 20-peatükis tõusis suur hulk inimesi Jumala rahva vastu. Kuningas Joosafat ja tema rahvas otsustasid häälestada oma südamed Jumala otsimisele ja paastule. Kuningas kisendas Jumala poole läbi palve, mida enamus meistki oma vaimulikul teekonnal on palunud: „Sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale, ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole!" (20:12) Ja Issanda Vaim tuli...ja ta ütles: „Ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid Jumala sõda!“ (20:14-15)

Jesaja andis selle hoiatuse kõigile saatanlikele jõududele: „Keda sa oled laimanud ja teotanud ja kelle vastu sa oled kõrgendanud häält? Kõrgele oled tõstnud oma silmad Iisraeli Püha vastu.“ (Jesaja 37:23)

Jumal ütles nii Iisraeli lastele kui ütleb ka meile täna, et: „See lahing ei ole teie vastu, vaid Saatan on suunanud oma viha minu kui Jumala vastu, kes ma elan teis.“ Jumal ütles Saatanale: „Ma tean su istumist ja astumist, su minekut ja tulekut, ka su raevutsemist minu vastu.“ (Jesaja 37:28)

Ma tahan sinult küsida: kus käib sinu lahing? Sinu abielus? Sinu äritegevuses või tööl? Sinu rahaasjades? Sinu tervise kallal? Muutub su lahing iga päeva järel üha pingelisemaks? Kui su süda igatseb Jeesuse järele ja sa tahad üha enam Tema külge klammerduda, siis sa saad kogema ka põrgu viha. Kuid sellele vaatamata pole see lahing sinu oma!  

Ühest küljest on sul võimalus lõpetada see madin väga kiirelt, andes lihtsalt alla ning järgi oma hirmudele ja kahtlustele. Saatan ei tüüta ühtegi neist, kes on loobunud oma usust ja usaldusest Issandasse.

On tõsi, et see lahing kuulub Issandale, kuid meil on oma osa selles ja see tähendab uskuda Tema tõotustesse isegi keset kõige lootusetumaid ja võimatumaid olukordi. „Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: "Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?" (Jesaja 40:27)

Usk nõuab, et ma usaldaksin kõik oma probleemid – kõik oma kriitilised olukorrad, oma hirmud ja kahtlused – Issanda hoolde. Sest kui ma olen teinud kõik endast sõltuva ja ma tean, et mu lahing käib mulle üle jõu, siis ma pean usaldama selle Jumala kätesse.  

Meie Issand ju teab, kuidas Saatan vihaselt möllab, mistõttu me peame siiralt uskuma, et Ta tegutseb meie poolel. Ta kannab meid läbi nii tulest kui veest ja teeb tuule alla kõigile meie vaimsetele vaenlastele. Siin on Jumala Sõna, mis räägib Tema tegemiste kohta: „Aga et sa raevutsed mu vastu ja su ülbus on ulatunud mu kõrvu, siis ma panen konksu sulle ninna, suulised suhu ja viin sind tagasi sedasama teed, mida mööda sa tulidki.“ (Jesaja 37:29)

Kui sina hoiad vankumatult kinni oma usust – usaldades Jumalat, hingates Tema tõotustes ja tõrjudes kõik Saatana valed oma mõtetest – võid sa kindel olla, et Jumal tuleb oma Vaimu läbi ja toob sulle oodatud lahenduse antud lahingus. Ta kõigutab kasvõi taevast ja maad, et valmistada sulle väljapääs. Aga see väljapääs seisneb ainuüksi usaldamises, usaldamises, usaldamises!!! Sest Tema „lõpetab sõjad maailma otsani.“ (Psalmid 46:9)

esmaspäev, 11. mai 2009

JÄÄGU JUMALA RAHU TEISSE

Üks kristlasest naisterahvas tuli hiljaaegu mu juurde, olles üsnagi emotsionaalne. Ta küsis mu käest, kas ma olin kuulnud viimaseid uudiseid, kus olla juttu olnud pöördelistest sündmustest Pakistanis. Ta ütles: „Kas te kujutate ette, mis seal toimub? Iga päev on halbade-uudiste-päev! Pakistanil on tuumarelva varud ja kui korraga terroristid haaraksid võimu enda kätte, kaasaks mingi pooletoobine Ayatollah meid hoobilt tuumasõtta!“ Raputades pead, jätkas ta: „Ma olen tõeliselt hirmul. Asjad on ikka täiega kontrolli alt väljas.“

Praegusel ajal tunnevad inimesed hirmu üle maailma ja me näeme Kristuse hoiatust täitumas, kus Ta ütles, et: tuleb päev, kus inimeste süda nõrkeb hirmust kõiki maad tabavaid asju nähes.

Need, kes on lugenud minu igakuised sõnumeid, teavad, et ma olen viimaste aastate jooksul jaganud hoiatusi saabuvatest majanduskriisidest. Ma hoiatasin, et krahh on kohene ja tegin seda pisarsilmi. 

Nüüd aga lubage mul jagada teiega julgustavat sõnumit otse Jumala südamest. Vaatamata kõigile hirmuäratavatele uudistele on Jumalal siiski kontroll kõige üle.  

Siin on see sõna, mille Jeesus meile andis ja millel meie kui Kristlased peame seisma, kui tormid me ümber möllavad: „Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ (Johannese 14:27) Me elame keset raskeid aegu, kuid just need on ajad, mil Jumala Sõna saab meie jõuks ja lootuseks:

 • Nõnda on Issand kindlaks varjupaigaks rõhutuile, varjupaigaks häda ajal. Sellepärast loodavad sinu peale need, kes tunnevad su nime; sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind, Issand! (Psalmid 9:10-11)
 • „Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule.“ (Psalmid 27:5)

Mina usun, et kõige raskemad hädaajad on alles ootel. Ja ma ei näe midagi enamat kui vaid kasvavat meeleheidet nende seas, kes ei võta igapäevaselt aega Jumala Sõna ja palve ning Jumalaga rääkimise jaoks. Sest Tema Sõna on see, mis kinnitab me vaimu ja kasvatab usku. Seetõttu distsiplineeri ennast juba praegu avamaks oma piibel igal hommikul, et saada julgustatud Tema võrratute tõotuste poolt. Ja siis räägi Issandaga, kasvõi keset oma päevaks ettevalmistusi. Palu, et Püha Vaim kinnitaks su usku ja annaks sulle lootust.

On üks piiblikoht, mida ma kordan endale mitmeid kordi päevas ja ma tahan julgustada teid kuulutama ja uskuma seda enestegi elude üle: „Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1Peetruse 5:7)

reede, 8. mai 2009

JUMALALE KUULUB KOGU KIITUS JA AU

Istusin oma kirjutuslaua taga ja küsisin Jumalalt, kuidas ma küll võiksin õnnistada teid? Ja ma kogesin, et pean andma teile midagi väga lihtsat Tema Sõnast.

Toon siinkohal esile mõned piiblisalmid uskudes, et vähemalt mõnigi neist kõneleb su südamesse. Ma tean, et Jumal on ustav saatmaks meile igatsetud sõna, kui me seda kõige enam vajame. Ja ma usun, et kõiges alljärgnevas on midagi erilist ka sinu jaoks.

 1. Psalmid 32:6-8 „Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav; tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest; sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela. Sina ütled: "Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides."
 1. Psalm 31:7-9 „Ma vihkan neid, kes enesele peavad tühje ebajumalaid, ja loodan Issanda peale.
   Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tundnud mu hinge kitsikust. Sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta.“
 1. Psalm 41:2-4  Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest, Issand päästab ta õnnetusepäeval. Issand hoiab teda ja peab teda elus; teda kiidetakse õndsaks maa peal. Sa ei anna teda ta vaenlaste meelevalda. Issand toetab teda haigevoodis; sina pöörad kogu tema maasolemise, kui ta haigeks jääb.“
 1. Psalm 31:2, 6  Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind! Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.“
 1. Psalm 56:9, 10, 12 „Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud; pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus? Kord peavad taganema mu vaenlased sel päeval, mil ma hüüan; seda ma tean, sest Jumal on minu poolt. Jumala peale ma loodan, ei ma karda; mida võibki mulle teha inimene?“
 1. Psalm 86:17 „Tee mulle tunnustäht mu heaks, et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, et sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud!“
 1. Psalm 88:2-4 „Issand, mu pääste Jumal, päeval ma kisendan, öösel ma olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, pööra oma kõrv mu halisemise poole! Sest mu hing on täis õnnetust ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale.“
Palun jooni alla need salmid, mille suhtes sa tunned, et Jumala Vaim ütleb: „Need kuuluvad sulle!“ Ja siis usu neisse! Sest Jumal on need saatnud sulle just tänaseks päevaks!

kolmapäev, 6. mai 2009

TÄNU JUMALALE TEMA IMELISE ARMU EEST

Mul on väike sõnum neile, kes seisavad silmitsi valuliku ja hingematva olukorraga. Ma ei räägi neile, kes hetkel on kogemas hingamist oma kannatustest ega koge mingit valu või kurbust. Tänu Jumalale nende vaiksete hingamisaegade eest!

Ma saan nii palju kirju armsatelt Jeesuse järgijatelt, kes elavad keset meeletut seesmist kurbust ja kriisiolukordi: lahutus, lapsed kas vangis või sõltuvuses uimastitest, abikaasa surm jne. Naine, kes nii väga armastab Issandat, leinab taga oma kolme tulekahjuks vingumürgitusse hukkunud last. Pastor on meeleheitel oma naise pärast, kes jättis maha nii tema kui nende kolm last, et minna oma lesbist armukese juurde. See nimekiri on lõputu, kus nii paljud jumalakartlikud inimesed on valu ja meeleheite koorma all kängus.

Mul on sõnum sulle, kes sa koged kurbust, leina või valu. Psalmis 40 Taavet hüüdis: „Sest lugematud õnnetused on mind piiranud...Issand, olgu sulle meelepärane mind vabastada! Tõtta mulle appi, Issand!“ (Psalmid 40:13-14). „Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind...Mina olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale! Sina oled mu abi ja mu päästja! Mu Jumal, ära viivita!“ (Psalmid 40:17-18)

Ma isiklikult olen saanud väga õnnistatud ja kinnitatud selle ühe lause poolt salmis 18: „Aga Issand mõtleb mu peale!“ Kujuta ette! Jumal, kes on loonud kogu universumi ja kõik selles oleva, mõtleb minu peale! Ja ka just sel samal hetkel – nüüd ja praegu – on Tema mõtted sinuga keset sinu katsumusetundi.

Kui iisraellased sattusid Paabeli vangipõlve, leinates nii oma perede kui kodude kaotust ja kannatades kubust ja häda, saatis Jumal neile Jeremija kaudu sõnumi: „Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.“ (Jeremija 29:11) Jumal ütles oma rahvale: „See õudusunenägu saab ükskord läbi. Minu mõtted teie suhtes on kõige paremad ja armastavamad, mistõttu kui te otsite mind kogu oma südamest, te ka leiate minu!“ (vt.Jeremija 29:11-13)

Jumal ei ole pahane su peale. Ka Tema pühasid kiusatakse taga, mistõttu ära kaota oma usku Temasse. Keset stressi, kahetsust ja üksildust mine ja palveta. Vala oma süda välja Issanda ees. Tema mõtleb su peale ja tegutseb sinu eest ja sinu heaks!

teisipäev, 5. mai 2009

JUMALA ARMASTUS OMA RAHVA VASTU EI HÄVI IIALGI

Lugedes Psalmide 13-peatükki tundsin, et tahan saata teilegi paar julgustavat sõna, mille osaks olen saanud seda õnnistatud peatükki lugedes.

Taavet küsis selles salmis: „Kui kauaks sa jätad mind unarusse, Issand? Igaveseks? Kui kauaks sa peidad oma palge mu eest? Kui kaua pean ma veel kogema seda igapäevast kurbust oma südames? Kui kaua saab veel vaenlane trampida mu kukil?“

Neist mõtteist jääb mulje otsekui Taavet oleks tundnud, et Jumal on ta unustanud kus see ja teine, jättes ta kannatama ning ärkama igal hommikul must pilv pea kohal. Taavet kõneles mõnda aega oma meeleheites ja küsis: „Jumal, kas see eraldatuse aeg jääb kestma igaveseks? Millal ometigi saan ma nägema vastuseid oma palvetele?“

Kuigi me armastame Jumalat, siis kui raskused meid ründavad – kui lahendused tunduvad nii kaugel ja kogu olukord nii lootusetu – siis me lihtsalt vajume nende pingete all kokku. Just praegu loeb seda sõnumit keegi, kes on uppumas ühe olukorra meeletu pinge all, mis näib täiesti lahendamatuna. Need inimesed elavad meeleheite piiril, lootes pisikestki pausi oma kannatustes, et veidigi hinge tõmmata.

Taavet küsis keset oma katsumusi: „Kui kaua pean ma pidama nõu iseendaga?“ Ta oli koostanud ühe plaani teise järel, et kuidagigi moodi leida väljapääs oma olukorrast, kuid kõik tema plaanid ja toimetused kukkusid läbi. Ja tal ei olnud enam millestki mõelda ega millelegi loota – ta oli omadega õhtal! 

Kui raske on näha hetkelist lootuskiirt, veidikenegi päikest ja siis kogeda taas meeleheidet maad võtmas. Pea meeles, et see kõik juhtus jumalakartliku mehega – kellegagi, kes oli Jumala südame järele. Taavet oli mees, kes oli tunnistanud oma vankumatust usust Jumalasse. Kuid nõnda nagu meie, nõnda läks temagi läbi rasketest aegadest, millest ta selles Psalmis kirjutab.

Kuidas Taavet tõusis selles meeleheiteaugust? „...mina loodan sinu helduse peale...Ma tahan laulda...“

Luba mul anda sulle mõned põhjused, miks uskuda ja usaldada Jumalat ka keset oma hetkeraskusi:

 • Ükskõik, millised tormid ka ei möllaks, meie armastav Issand toidab ikka taeva linde ja ehib lilli väljal, andes samal ajal toidust ka kaladele. Sinu Taevane Isa toidab neid ja mitte ükski lind ei kuku maha ilma, et Isa sellest ei teaks.
 • Milline Isa toidaks kõiki elusolendeid maa peal, aga jätaks unarusse omaenda lapsed? Jeesus õhutas meid mitte muretsema igapäeva asjade ja probleemide pärast, sest „Tema kannab hoolt meie eest“ 
Tõepoolest, meie Issand armastab sind ja Ta ei sulge oma kõrvu su appihüüete ees. Hoia kinni Tema tõotustest. Liigu edasi usus. Oota kannatlikult ja tea, et Ta ei vea sind kunagi alt.

esmaspäev, 4. mai 2009

ME KIIDAME OMA ISSANDA JEESUSE KRISTUSE NIME

Keegi, kes seda sõnumit praegu loeb, vajab puudutust Jeesuselt. Kui meie Issand elas ja teenis siin maa peal, tervendas ja taastas Ta inimesi läbi lihtsa puudutuse. Kui Jeesus puudutas Peetruse ema, siis „palavik lahkus temast“. Ta puudutas surnud noormehe kirstu ja too ärkas ellu. Ta puudutas pimedate silmi ja need said taas nägijaiks. Ta puudutas kurdi mehe kõrvu ja korraga see kuulis jälle. Lapsevanemad tõid oma lapsi Jeesuse juurde, et „Ta neid puudutaks“. Tema õrn puudutus muutis kõik. Suurel hulgal inimesi tõi oma haigeid ja vigaseid Jeesuse juurde, kes võttis aega igaühe jaoks, neid puudutades ja tervendades. 

Kui sa tõesti tunned Issandat väga lähedasel viisil, siis sa oled ka kogenud Tema puudutust Keset suurimat üksildust, segadust ja meeleheidet; keset kõige valusamaid ja ebakindlamaid hetki hüüdsid sa oma südame kõige sügavamast sopist: „Issand Jeesus, ma vajan su puudutust! Ma tahan kogeda su ligiolu. Tule Jeesus ja puuduta ma janunevat hinge!“

Mõned vajavad Jeesuse puudutust oma mõtete üle. Saatan on tulnud koos oma pimeduse jõududega, et kiusata ja koormata meie meeli põrgulike mõtetega – uskmatuse mõtetega, Kristuse vastaste mõtetega, hirmumõtetega, mõtetega selles, et me pole midagi väärt ja et Jumal pole meiega rahul. Need kristlased, kes julgevad olla ausad, võivad kinnitada sulle, et on kogenud selliseid mõtterünnakuid. Saatan annab endast kõik, et hävitada meie usku ja sõltuvust Jumalast.

Piibli põhjal võime näha, et Jeesuse puudutus tuli alati kui vastusena appihüüule. Pole ühtegi märki sellest, et Ta oleks ignoreerinud kellegi abipalvet, mistõttu tea, et Ta ei pööra oma kõrva ka sinu appihüüu eest, vaid vastab sulle väga armulikul viisil. Matteuse 8-ndas peatükis võime lugeda pidalitõbisest, kes tuli Jeesuse juurde öeldes: „Issand, kui see on sinu tahe, siis sa võid mind puhtaks teha!“ Jeesus sirutas oma käe ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!“, mispeale pidalitõbine sai hoobilt terveks.

Leia juba täna üks paik, kus olla vaid koos Jeesusega ja ütle Talle nõnda nagu too pidalitõbine ütles: „Issand, sina suudad – palun tee mind puhtaks!“ Ja siis oota sellelt, kes ei tee vahet ühegi inimese vahel, et Ta puudutaks ja tervendaks nii sinu ihu, hinge kui vaimu. Issanda käsi on juba sirutatud su poole, aga Ta ootab ka seda appihüüdu, mis lähtub vajadusest ja on ootusärev.

„Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meile peale raske orjuse.

Siis me kisendasime Issanda, oma vanemate Jumala poole, ja Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja Issand viis meid Egiptusest välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega suure hirmu saatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, maa, mis piima ja mett voolab.“ (5Moosese 26:6-9)

reede, 1. mai 2009

JUMAL ÕNNISTAGU SIND JA ANDKU SULLE OMA RAHU

Püha Vaim õhutas mind lugema 2Moosese 12 peatükki, mis räägib iisraellaste pääsemisest egiptlaste käest. 

Kõigi iisraellaste kodude uste pealispuud ja piidad olid piserdatud talle verega, mis pidi kaitsma Jumala rahvast surmaingli käest. Ja kui siis õige päev kätte tuli, siis suur hulk iisraellasi – 600 000 meest + naised ja lapsed – marssisid välja oma vangipõlvest. „....siis just selsamal päeval sündis see, et kõik Issanda väehulgad läksid Egiptusemaalt välja.“ (2Moosese 12:41)

Järgmisena peatusin ma aga 2Moosese 13:3 juures, mis ütleb: „....sest vägeva käega tõi Issand teid sealt välja!“ Jumala rahvas pääses ainuüksi tänu Jumalale ja mitte inimliku sekkumise tõttu. Taavet kuulutab: „Jumal on mu tugev paik ja vägi, tema teeb laitmatuks mu tee...Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid minust vägevamad...tema on kilbiks kõigile, kes tema juures pelgupaika otsivad.“ (2Saamueli 22:33, 17,18,31)

Meie jõud ja usk võivad ju kahaneda, kuid keset meie nõrkusi on Jumal andnud meile võrratud tõestused, et uuendada meie jõudu:

„Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks...“ (2 Samuel 22:40).

„Aga komistajad vöötavad endid jõuga.“ (1 Samuel 2:4).

„Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.“ (Psalm 29:11).

„Iisraeli Jumal; tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale. Tänu olgu Jumalale!“ (Psalm 68:36).

„Ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!...Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega.“ (Psalm 71:9, 16).

„Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus...Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.“ (Psalm 84:5, 7).

Armsad, usute te, et meie Jumal on tugev? Ja kui ta on tugev, siis mitte ükski vägi ei saa Tema vastu. Seetõttu usaldage kõik Tema võimsa ja  vägeva käe alla, sest Tema sillutab tee. Kuid kõige enam uskuge Sõna, mis ütleb: „Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.“ (Psalm 138:3)

Jumala armastust ja õnnistusi Teie üle!