JUMALA PIRAMATU ANDESTUS

Mu kallis sõber – ära iialgi piira Jumala andestust iseenda suhtes! Tema andestusel ja pikal meelel pole piire! Jeesus ütles oma jüngritele: „Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse korda sinu poole pöördub, öeldes: "Ma kahetsen", andesta ikka talle!" (Luuka 17:4)

Suudad sa seda uskuda? Keegi inimene patustab su vastu seitse korda päevas, ütleb siis „Anna andeks!“ ja sina pead andestama – jätkuvalt! Kui palju enam siis andestab meie Taevane Isa oma lastele, kes meelt parandades Tema poole pöörduvad! Seetõttu ära püüagi sellest oma mõistusega aru saada ega küsida, kuidas või miks Ta küll pidevalt andestab? Lihtsalt võta see vastu!

Jeesus ei öelnud: „Andesta oma vennale korra või paar ja siis ütle, et ta enam nii ei teeks. Ja kui teeb, on ta lips läbi. Ütle talle, et ta on üks igavene paadunud patukott.“ Ei! Jeesus kutsus meid üles piiramatule, tingimusteta andestusele!

Andestamine on Jumala loomuses. Taavet ütles: „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.“ (Psalm 86:5). Jumal ootab just praegu, et täita sind ülevoolava rõõmu ja andestusega. Sa pead avama kõik oma hinge uksed ja aknad, et lasta Ta Vaimul end täita Tema andestusega.

Kõneledes kui kristlane, ütles Johannes: „...tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.“ (1 Johannese 2:2)
Tuginedes Johannesele, peaks iga kristlase eesmärgiks olema „mitte patustada“, mis tähendab seda, et kristlane ei tohiks hoida mitte patu, vaid Jumala poole. Mis aga juhtub, kui „Jumala poole hoidev“ laps siiski patustab? „Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige...“ (1Johannese 2:1) „Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“ (1Johannese 1:9)

Pane maha oma süükoorem, mu sõber! Sa ei pea seda enam hetkekski kandma! Ava oma südame uksed ja aknad ja lase Jumala armastusel tulla sisse. Ta andestab sulle ikka ja jälle! Ta annab sulle väe näha oma võitlusi läbi võiduprisma. Ja kui sa palud ning meelt parandad, saad sa ka andeks! Võta see siis vastu – kohe praegu!