VABADUS PATUORJUSEST TULEB VASTU VÕTTA USU KAUDU

Usk on midagi, mida sa rakendad lähtuvalt sellest, mida sa tead. Teadmised ei oma aga mingit tähtsust, kui sa neid ei rakenda.

Iisraeli lapsed said hea uudise, kuuldes, et Jumal oli kinkinud neile Kaananimaa. Samas poleks see uudis omanud nende jaoks mingit tähtsust, kui nad oleksid jäänud Egiptusesse orjadeks. Kuid Piibel ütleb, et: „Usus jättis ta maha Egiptuse...Usus läbisid nad Punase mere...“ (Heebrealastele 11:27, 29)

Iisraellased ei marssinud Kaananimaa piirini lastes õhku ühe suure noolte valangu ja jäädes siis ootama, et kõik vaenlase armeed on hoobilt löödud. See maa kuulus küll neile, kuid nad pidid vallutama selle „surnud sõdur surnud sõduri haaval“.

Kuid mida on sel kõigel pistmist minu patuorjuse võitmisega? Oi, kuidas on! Kristus lahendas patuorjuse teema läbi selle, et kuulutas sind vabaks selle võimusest. Kuid sina pead uskuma seda kuni selle tasemeni, et võtad ka ise midagi ette selles osas.

Sellest ainuüksi ei piisa, kui sa ütled, et: „Jah ma usun, et Kristus andestab patud. Ma usun, et Ta on Issand ja suudab murda patu jõu mu elus.“ Sa kinnitad oma mõistusega kõike, mida oled kuulnud, kuid usk seisneb palju enamas. Usk tähendab astuda sellesse tõotatud vabadusse ja ka tegutseda selles.

Usklikud ületavad selle maailma kurjuse jõud läbi usu. Ainuüksi tõeline usk võimaldab sul seista kindlana vastu kiusatuse väele. Enesekontroll on võimalik vaid siis, kui sa usu läbi võtad vastu tõe, et sind on vabaks tehtud.

„See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.“ (1 Johannese 5:3-4).

Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. (1 Peetruse 5:8-11).