TA TEEB SEDA LÄBI ELU OLUKORDADE

Las ma rääkida teile, kuidas Jumal toob rahvast enese kotta, kuidas Ta kõnetab neid ja päästab nad. Ta teeb seda läbi elu olukordade ! Issand ehitab oma kogudust tänu valgusele, mis särab välja neist, kes Teda armastavad. Ja Ta on võimeline tegema seda mitte tänu sellele, et Tema sulased kasutavad õigeid meetodeid, vaid tänu sellele, et nad elavad seda elu välja.

Kristuse elu toob valguse esile kodudes, naabruskondades, linnades, tööpaikades. Kuid kuidas seda elu saada? See kõik taandub sellele, et iga Jumala laps elab oma elu õigesti, olles peegelduseks Jumala armust. Need jumalateenrid käituvad ausalt, isetult ja ilma ühegi kahtlase, varjatud pooleta oma elus. Nad elavad elu, mis on täielikult pühendatud Jeesusele, olles samal ajal valmis teenima igal ajal teisi.

Paulus räägib teenijaist, kes „mõistavad Tema tahtmist ja Seadusest õppinuna oskavad ära tunda olulise ning on veendunud, et nad on sõgedate teejuhid ja nende valgus, kes on pilkases pimeduses.“ (Roomlastele 2:18-19). Selliseid sulaseid, ütleb Paulus, läheb tarvis.

Las ma tuua teile ühe näite taolisest valgusest. Hiljaaegu helistas ühe New Yorki firmajuht meie kogudusse ja pastor Neil võttis kõne vastu. See juht rääkis talle kahest naisest meie kogudusest, kes tema firmas töötavad. Ta ütles, et need naised pole üldse sellised nagu ta teised töötajad. Nad olevat väga viisakad, naeratavad, abivalmis ja mitte iialgi nurisevad või teisi tagarääkivad. Ta ütles: „Neis naistes on midagi teistmoodi ja ma tahaks teiega kokku saada, et arutada, mis see „miski“ on!“

Need naised olid taevased küünlad asetatud Jeesuse poolt särama oma tööpaigas. Ja see valgus, mis neist kiirgas, süütas tegelikult kogu nende tööpaiga. Kuidas? Kristuse elu kaudu nende sees. Ja nende ülemus mõistis, et seal oli tegu millegi enamaga kui mida see maailm pakkuda suudab.

See firmajuht oli juut. Mis te arvate, kuidas ta oleks reageerinud kutsele tulla mõnele ärkamiskoosolekule? Või kas ta oleks olnud valmis lugema läbi terve portsu materjale, mille üks kogudus oli kokku pannud? Ei. Ta oleks kupatanud need kõik „Kausta nr.13“ ja sinnapaika see olekski jäänud. See mees aga reageeris tõelisele valgusele – valgusele, mis oli sündinud elust Kristusega ja sai elatud välja kahe alandliku naise poolt.

Me saame olla valguseks oma kogukonnas vaid sel määral kui palju me ise oleme täidetud Kristuse eluga. Kui me tahame, et meie sõnadel oleks mingitki mõju, peame me selle eelkõige oma eludega välja elama. Andku Jumal meile armu meeles pidada, et valgus paistab ka läbi elu pisiasjade!