MITTE ENAM ORJAD

Abraham Lincolni kohta on öeldud, et oma orjusest vabastamise avaldusega „vabastas ta orjad“. See ametlik dokument kuulutas orjuse surnuks ja kõik orjad vabaks.

Kui see uudis esmalt lõunapoolsetes istandustes levima hakkas, ei suutnud paljud orjad seda uskuda. Seetõttu jätkasid nad endiselt oma isandate teenimist, olles veendunud, et lubadus vabadusest on lihtsalt pettus. Suurel hulgal südametunnistuseta maaomanikest ütleski oma orjadele, et tegu on kõlakaga ja hoidis oma orje endiselt ikkes. Kuid tasapisi hakkas tõde neilegi orjusesse jäänutele kohale jõudma, kui nad nägid endisi orje rõõmsate ja õnnelikena oma äsja leitud vabadust nautimas. Ükshaaval hakkasid nemadki oma koormaid õlult heitma, pöörates selja orjusele ja alustades uut elu.

Võib-olla sa ei ole kuulnud veel või see tundub liiga hea, et olla tõsi, kuid ristisurma läbi Kolgatal vabastas Jeesus kõik patuorjad. Seetõttu võid sa jätta maha Saatana ja kõndida lihtsalt minema. Sa võid heita ära oma patukoormad ja Saatana valitsuse oma elus ning siseneda uude ellu ja vabadusse.

Las ma näitan sulle, mida Piibel silmas peab, kui räägib patule suremisest. Ühes orjade vabastamisega Lincolni poolt, hävis ka orjuse teema kui selline. Ei olnud enam ei orjapidajaid ega ka orje. Ori võis lihtsalt minema kõndida ja öelda: „Orjus on lõpetatud teema!“ Ja kuigi ta võis kas hirmust või instinktiivselt pöörduda tagasi põllule puuvilla korjama, ei teinud see temast ometigi uuesti orja! Ta oli vaba, kuigi samas pidi ise rakendama seda vabadust. Orjusest vabastamise deklaratsioon ei saanud kedagi sundida olema vaba, nõnda nagu ei saanud ka orjapidajad sundida oma orje tagasi pöörduma. See kõik taandus orja omaenese tahtele.

Piibel ütleb: „Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga.” (Roomlastele 6:7-8) Ehk mida see teisisõnu tähendab, on see, et: sinu patuorjus on lõpetatud teema; Kristus on sind juba vabaks kuulutanud, mistõttu sa oled vaba elama kui uus ja ahelateta inimene Kristuses.

Kristus ei saa sind sundida tegema õigeid asju ja Saatan ei saa sind sundida tegema valesid asju. Kristus saab sind vaid usu läbi vabaks kuulutada, kuid sinu asi on käituda kui vaba inimene.