EELIJA VAIM JA VÄGI

Vana Testament lõppeb aulise prohveteeringuga: „Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega." (Malaki 3:23,24)

Jeesus ütles Johannese kohta: „...ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema.“ (Matteuse 11:14). Mida Kristus sellega silmas pidas, oli et: „Ristija Johannese peal on prohvet Eelija vaim ja vägi – kui te vaid ometigi näeks seda!“ Meile räägitakse ka sellest, kuidas Issanda ingel ilmus Sakarjale, kuulutades, et tema poeg Johannes „käib tema (Issanda) eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast." (Luuka 1:17)

Mina usun, et Malaki sõnum on kehtiv ka tänasel päeval. Ma usun, et Jumal saab taaskord valama Eelija vaimu ja väe väga paljude oma valitud sulaste üle. Ja Jumal saab võimsalt kasutama kõiki neid mehi ja naisi, et tuua taastamist ja tervist peredele. Abielulahutuste avaldused tühistatakse! Lapsed parandavad meelt oma mässumeelsusest ja saavad taas armastuse läbi ühte liidetud oma vanematega.

See prohvetlus on muide täitumas juba praegu – teie endi silme all! Ühes Texase linnas hakkas üks noor pastor paluma kohaliku kooli noorte pääste pärast. Jumal võidis teda elava Eelija vaimu ja väega ja mitte ainult sajad õpilased ei saanud päästetud seal kohalikus koolis, aga elude taastamine levib kõikjal koolides, kuhu iganes ta ka ei lähe. Mitte sajad, aga tuhanded keskkooli õpilased tulevad patutunnetusele oma uimastite ja alkoholi tarbimise –ning seksuaalsuhete ja mässumeelsuse pärast. Noored tormavad koju, et leida lepitust oma vanematega.

Kui varasemalt olid nad kõva häälega kuulutanud, et vihkavad oma vanemaid, siis nüüd parandavad nad pisarsilmi meelt. Ja see kõik saab levima üle kogu maa, sest Jumal on tõotanud taastada laste ja vanemate suhted.

Ma olen nii põnevil kõigest sellest, mida näen tulemas, et ma vaevu suudan seda sõnadesse panna. Teadmata-tundmata alandlikud noored Jumala mehed ja naised on saamas imeliselt puudutatud ja võitud. Neile on antud üleloomulik ülesanne „Minna ja taastada! Sest Issanda päev on tulnud. Uimastite ja alkoholi röövikutel ei ole enam luba hävitada noorte elusid, mistõttu Jumal hävitab kõik röövikud.“