VIIMANE VÄLJAVALAMINE

Ma tean, et osa inimesi ei võta seda vastu, mida ma järgmisena olen jagamas, kuid samas on ka palju neid, kes seda teevad. Ma ei usu, et me oleme veel näinud sellist Püha Vaimu aulist ja külluslikku väljavalamist nagu Joel sellest kuulutas. Me oleme saanud osa vaid mõnest piisast sellest. Jah, me oleme näinud ülemaailmseid karismaatilisi ärkamisi, tänu millele paljud on saanud osa Jumala armastusest. See on olnud kogemus, mida on kogetud üle maailma, kuid ometigi on see vaid kui eelmaitse kõigest tõelisest.

Jumal ei lase millelgi takistada seda, mida Tema on plaaninud teha. Vaenlast ootab suur üllatus! Just siis, kui tundub, et kogudus saab üleujutatud saatanlikest mõjudest, tõstab Püha Vaim standardeid. Mõistes, mis on need standardid, mõistad sa ka seda, mis Jumalal on plaanis. Standardiks on pühad inimesed – puhtad ja määrimata ning vabad selle maailma rikutusest. See standard viitab kui uuele pühitsetud kristlaste tõule, kes säravad heledalt kui valgus kesk’ seda kurja ja väärastunud põlvkonda. Seetõttu ei saa see olema vaid armastuse ja kiituse ärkamine, aga pühaduse taastamine Issanda silmis.

Seal saab endiselt olema hõiskamist ja kiitust, kuid see saab olema võiduhüüd üle patu ja kompromisside, viies täide viimase väljavalamise eesmärgi: „Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.“ (Joel 3:5) Pääseb millest? Patust! Maailma vaimsusest!

Me poleks iialgi saanud kogeda Püha Vaimu väljavalamist ja selle täiust, kui ristitud inimesed poleks end eraldanud täielikult maailmast. Seetõttu ei saa üle ega ümber eraldumise ja puhta südame rõhutamisest. Püha Vaimu tuleku eesmärk on pühitseda ja valmistada inimesi ette Issanda tulekuks; seda nii, et kõik oleksid ilma pleki –ja laiguta.

Kui Püha Vaimu väljavalamine tuleb oma täiuses üle kogu liha, võtab kõikjal maad ka patutunnetus. „Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.” (Johannese 16:8) See on, mida tähendab Püha Vaimu väljavalamine!

Kahjuks on nii, et liiga palju kristlasi kõneleb küll keeltes, kuid elavad seejärel otsekui Kurat ise. Patt pole kunagi saanud välja juuritud nende eludest ja kõik, millest nad eales osa said, oli vaid hetkeline ekstaasitunne. Jumal õnnistas neid just nii palju, et kutsuda neid enam alistunud ja pühasse ellu, kuid nemad jäid poolel teel seisma, öeldes: „Oooo, meil on Püha Vaim!“

Samas käib selle kõigega kaasas nii palju enamat! Ma tänan Jumalat selle eesõiguse eest paluda võõrastes keeltes; see on minu viis lasta välja kõik minusse kogunenud kiitus Jumalale, suheldes Temaga viisil, mis ületab minu inimliku mõistuse. Samas võid sa aga rääkida ükskõik, millises inimeste või inglite keeles, aga kui sa teed seda ilma ligimese armastuseta, pole sul midagi. Mina aga ütlen, et see läheb veelgi sügavamale! Sa ei ole senikaua tõeliselt Püha Vaimuga ristitud, kuni iga su sügavaimgi hingesopp pole paljastatud ning iga patt ülestunnistatud ja hüljatud.