JUMAL AITA MEIL MITTE NURISEDA

Sellest on nüüdseks saanud mu igapäevane palve. Mida enam hirm kasvab ja ebakindlus suureneb, seda enam peaks me paluma, et Püha Vaim näitaks meile, et nurisemine ja hädaldamine on tegelikult vaid kannatamatuse ja usaldamatuse märgid meie Taevase Isa ustavuse suhtes.

2 Moosese 17-peatükis nimetas Mooses nurisemist „Jumala kiusamiseks“. Iisraeli lapsed olid löönud leeri üles Refidimis, kuid seal polnud tilkagi vett ega seeläbi ka midagi juua. Uskumatu kahtluste voog läbis kogu laagrit ja inimesed unustasid korraga kõik oma mineviku pääsemised, hakates taas kahtlema Jumalas ja selles, kas Ta ikka on nendega? Nad kisendasid: „Jumal, miks sa meid üldse tõid välja Egiptusest? Miks sa ei lasknud meil lihtsalt surra seal, selle asemel, et hävitada meid nüüd siin?“

Nad olid ka valmis Moosest kividega surnuks viskama. Oma suurest armust andis aga Jumal neile kaljust vett, pannes neid samal ajal nimetama seda paika Massaks ja Meribaks – nurinaks ja kaebamiseks. Sellest pidi saama üks paik, millest Iisraeli tuleviku kontekstis ei saanud üle ega ümber.

Me arvame, et meil on õigus nuriseda ja hädaldada, kuna meie hetke kannatused on nii rasked ja nii valusad. Mu enda elus on olnud aegu, kus ma olen olnud süüdi Jumala kiusamises, kuid lugedes ja taaskord lugedes 2 Moosese 17-peatükki, valdas mu hinge suur aukartus Jumala ees ja ma mõistsin, et „Jumal võtab seda teemat väga tõsiselt“.

Ta on ikka ja jälle meid läbi näinud, tõestades oma truudust ja ustavust. Ometigi kerkib küsimus: millal küll ometi me Teda lõplikult usaldama hakkame? Millal ometigi hakkame me tõeliselt uskuma ja usaldama Tema tõotusi hoida ja armastada meid; olla meie Isa ja hoidja? Me vajame Püha Vaimu, kes aitaks meid selles.

Ma anun teid – ärge nurisege ega hädaldage, sest kes püsib vankumatuna usus, saab ka õnnistatud. Aidaku mind Jumal kanda seda tõde oma südames kesk tulevasi katsumuse aegu, sest me suudame kõik Temas, kes teeb meid vägevaks!

Kui sa teaksid, kuidas see kõik lõppeb Jumala nime auks, hingaksid sa täies rahus Tema Sõnas.