TA TÕI MEID VÄLJA, ET TUUA MEID SISSE

Enne ristil toimunut ei olnud tavarahval mingit ligipääsu Jumala juurde – ainult ülempreestril oli õigus siseneda kõige pühamasse paika. Jeesuse rist tegi aga võimalikuks meie ligipääsu Isa ligiollu. Ainuüksi oma armu läbi kisus Jumal maha kõik müürid, mis takistasid meid sisenemast Tema ligiollu. Nüüd avanes Tal võimalus tulla välja inimeste ligi ja emmata kõiki kadunuid ja patuseid.

Mõelge Iisraeli imelise vabastamise peale. Kui Jumala rahvas oli läbinud Kõrkjamere otsekui kuiva maapinna, nägid nad hiljem selja taga oma vaenlast laineisse uppumas. See oli auline hetk, mis pani neid korraldama võimsa ülistusteenistuse täis rohket laulu, tantsu ja tänu: „Me oleme vabad! Jumal on päästnud meid meie rõhuja käest!“

Iisraeli lugu peegeldab meie endi pääsemist patu ja süütunde ahelaist. Me teame, et Saatan võideti ristipuul ja meid vabastati koheselt tema raudseist ahelaist. Ometigi peitub Jumala eesmärgis päästa ja vabastada meid palju enamat. Jumala eesmärk ei olnud tuua Iisraellasi läbi Kõrkjamere selleks, et nad kaldale jõudes sinna võidutsedes laagrisse jääks. Tema peamine eesmärk nende Egiptusest väljatoomisel oli tuua neid Kaananimaale, Tema täiuslikku paika. Ehk lühidalt öeldes: Ta tõi nad välja, et tuua neid sisse – Tema südamesse, Tema armastusse. Ta igatses rahva järele, kes sõltuks täielikult Tema armust, halastusest ja armastusest ja sama kehtib ka tänapäeval.

Iisraeli esimene proovilepanek tuli kõigest paari päeva pärast ja tulemuseks oli rahva virisemine ja vingumine ning täielik rahulolematus. Miks? Nad olid kogenud Jumala päästet, kuid nad ei olnud õppinud tundma Tema võrratut armastust nende vastu.

Siin peitub kogu selle õpetuse võti: sul ei ole võimalik saada osa Tema rahust ja rõõmust – muide, sa isegi ei tea, kuidas teenida Issandat – kuni sa ei oska näha sinu päästesse peidetud Jumala meelehead...kuni sa ei näe Tema südamerõõmu, mida Ta kogeb sinuga suheldes...kuni sa ei näe, et iga takistav müür on lammutatud ristil...kuni sa ei tea, et kogu sinu minevik on õigeks mõistetud ja minema pühitud. Jumal ütleb: „Ma tahan, et sa liiguksid edasi selle täiuse poole, mis sind on ootamas minu ligiolus!“

Paljud tänapäeva inimesed tunnevad rõõmu ristist lähtuva kasu üle. Nad on liikunud välja Egiptusest ja püsivad nüüd „võitjate poolel“ teispool Kõrkjamerd. Nad naudivad oma vabadust ja tänavad Jumalat pidevalt oma rõhujate merre uputamise eest. Kuid paljud neist samadest usklikest jäävad ilma Jumala suuremast plaanist ja kasumlikust poolest nende jaoks. Nad magavad maha selle, et Jumal on neid välja toonud selleks, et tuua neid enese ligi.