PAIK, KUS PIDALITÕBI PALJASTUB

Mooses oli mees, keda Jumal tõepoolest oli puudutanud, üleloomulikult kutsunud ja täitunud ilmutusega Jumala olemusest. Ta oli alandlik ja vaga, kandes südames põletavat igatsust tuua au Jumalale. Armastades Jumalat ja olles meeleheitel oma rahva pattude pärast, koges Ta üleloomulikku juhtimist, mille osaks vaid üksikud olid saanud.

Sellest hoolimata ei olnud Mooses teadlik pidalitõvest iseendas. „Ja Issand ütles temale veel: "Pane oma käsi põue!" Ta pani oma käe põue ja tõmbas välja, ja vaata, käsi oli pidalitõvest valge nagu lumi.““ (2Moosese 4:6)

Kui kohutav – pista käsi omaenda põue ja puutuda kokku pidalitõvega! Milline ilmselge õppetund lihaliku olemuse rikutusest! Tegi Jumal siin Moosesega mingit mustkunsti? Ei – selles peitus üks võimas õppetund, mida see jumalamees pidi õppima. See oli Jumala viis öelda: „Kui inimese enda mina on troonil, lõppeb see teistele haiget tegemisega ja põlgusega Jumala töö suhtes. Kui sa üritad teha minu tööd silmapaistval lihalikul viisil, tood sa kaasa surma ja mitte elu.“

Kõige selle läbi kuulutas Jumal: „Ma ei saa kasutada Egiptuse vana loomust, sest see pole muudetav ja jääb alati pidalitõbiseks! Esile peab tulema uus inimene – keegi, kes on täis Jumala au ja Tema „MINA OLEN!“ väge!“

Seejärel sai Mooses korralduse pista käsi tagasi põue: „Ja ta ütles: "Pane oma käsi tagasi põue!" Ta pani oma käe põue ja tõmbas välja, ja vaata, see oli jälle nagu ta ihu.“ (2 Moosese 4:7)

Oma käe ettepoole sirutamine viitab teenistusele. Ja mida muud see pidalitõbi ikka tähendab kui mitte pattu?! Varjatud, paljastamata, hülgamata pattu! Mis aga juhtub siis, kui Jumala sulane sattub pühale maale? Tema seesmine olemus saab paljastatud! Tema kõige sügavamad varjatud patud tuuakse päevavalgele Jumala ees ja teda juhitakse Kristuse armu juurde tervenemise ja taastumise saamiseks.

Tänu Jumalale selle teise, pühitseva puudutuse eest! Selle puhastava hetke eest, mil vana olemus lüüakse usu läbi risti ja jumalasulase teenistus saab puhastatud. Hetk, mil me saame taaskord riietatud korraliku loomusega – Tema loomusega!

Tänu Jumalale, et me võime hõisata Tema puhastuse tööst, mis toimub läbi Kristuse kalli vere!