KUST LEIDA JULGUSTUST?

Kust võiks küll leida täielikult Jumalale pühendunud kristlasi, kelle elu on kui üks suur lillepidu, vaba kõigist muredest? Näita mulle üht Vaimust juhitud, Jumalaga täidetud võitud Issanda sulast ja ma näitan sulle kedagi, kes on tagaaetud, nuheldud, segaduses ning ühtaegu tuttav nii uputavate vete kui põletavate ahjudega.

Need, kes püüavad vältida raskusi, saavad harva osa Jumala täielisest ilmutusest. Nad püüavad kasutada usku selleks, et pääseda kriisidest, kuid nad ei mõista, et sellega nad röövivad endalt suurima võimaluse saada teada, mis nende sees tegelikult on? Ja kui siis ühel päeval tõeline häda on käes ja neil pole enam kuhugi põgeneda, vajuvad nad lihtsalt ära, sest neil puudub sisemine jõud sellega toime tulla.

Paulus kirjutas: „Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.“ (Efeslastele 3:16)

Me elame ajastul, kus Jumal vajab kristlasi, kes pole kõigutatavad igast erinevast õpetusetuulest; kes end niisama lihtsalt maha ei müü ja kellel on oskust ja tunnetust teha vahet õige ja vale vahel. Inimesi, kes ei vaja uute ilmutuste saamiseks mingit erilist õpetajat; kes ei vaja maist karjast juhtima neid igal sammul; kes ei sõltu isikliku õnne ja vaimse tugevuse saavutamiseks kellestki teisest, vaid keda on testitud ja läbikatsutud ja kelles tõepoolest elab Jumal ise, jagades armu ja halastust aitamaks igas eluolukorras. Kristus mitte ei ole ainuüksi ilmutanud end neile, aga Ta ka elab nende sees. Ja tänu Tema au rikkusele nende sees, on neil ka, millest ammutada jõudu.

Me võime õppida väga väärtusliku õppetunni kuningas Taaveti kogemusest, kes „kinnitas ennast Issandas, oma Jumalas.“ (1Saamueli 30:6). See on lausa kohustuslik meile õppida kinnitama end oma Issandas, sest raskemad ajad on alles ootel.

Armsad vennad ja õed Kristuses – ma anun teid Issanda nimel avama oma silmad Jumala vägevale tööle teie sees ja võtma vastu Jeesuse Kristuse täius ja täiuslikkus. Sest sel juhul pole vahet, millisesse põlevasse ahju meid ka ei visataks, kuna meie Issand, kes on ülim kõigist, kannab meid läbi nagunii.