TÄIELIK ALISTUMINE

„Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus...see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik...mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“ (Roomlastele 3:21-24)

Jumal on ilmutanud meile ühe kindla viisi, kuidas saada täiesti pühaks ja täiuslikuks Tema silmis. Seda selleks, et kõik Tema lapsed võiksid elada täielikus rõõmus ja rahus, teades, et Jumal vaatab nende peale kui pühade ja laitmatute peale. Ja see kõik on puhta muidu!

Tema pühaduse andi ei saa iialgi välja teenida omaenda tegudega. See on kingitus, mida me iseenesest ei vääri.

„Sest mida ütleb Pühakiri? "Aabraham uskus Jumalat, ja see arvestati talle õiguseks." Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk.“ (Roomlastele 4:3-5)

Alistumine on ainukene tee Jumala pühadusse; alistumine Kristuse õigsusesse läbi usu.

Alistumine tähendab „oma tahtest ja selle väest loobumist“. Jumala juures ei eksisteeri sellist asja nagu tahtejõud, sest kogu jõud ja vägi lähtub ainuüksi Temast ja Ta ei lase selle kõrvale ühtegi muud mõju. Jumal nõuab täielikku pühadust, et me oleksime alandlikud ja kuulekad selle nõude osas.

Ta hoiab kannatlikult silma peal meie meeleheitlikel püüdlustel olla püha, oodates meie haledat läbikukkumist, et me jookseks siis Tema trooni ette, langeks põlvili ja hüüaks: „See on lootusetu – ma ei saa iialgi pühaks! Ma olen nõder ja patune ja minus pole midagi head!“ Meeleparandus, mida Jumal meilt ootab, väljendub meie nõrkuste tunnistamises ja arusaamises, et meis endis ei peitu vähimatki väge.

Sa ei saa iialgi riietatud Kristuse pühadusega, kui sa ei lange silmili Jumala trooni ette, olles alasti, vaene, vilets, nõrk ja täiesti abitu! Sa pead lõplikult tunnistama, et sul enesel puudub igasugune vägi patu üle ja et sul pole Issandale pakkuda midagi enamat kui vaid purunenud, vigast ja abitut savikamakat. Sa pead tunnistama, et isegi kui keegi aitaks sind – sa ei suudaks olla püha. Pühadus peab saama sinu osaks kingituse läbi.

Suurim kingitus, mida sina saad anda Jumalale, on sinu usk sellesse, et Ta laseb sul osa saada oma pühadusest. Jesaja kuulutas: „Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õigusekuuega...nõnda laseb ka Issand Jumal võrsuda õigust ja kiitust kõigi rahvaste ees.“ (Jesaja 61:10-11)