TAASTAMINE

Paganate ajad on peaaegu möödas. Jumal on andnud meile piisavalt hoiatusmärke, et Püha Vaim ei saa lõpmatuseni taluma vastuhakku. Enne aga, kui see põlvkond langeb kõikvõimsa Jumala kättemaksu alla, on kuulutatud ka suure taastamise tulekut.

„Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud - see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale.“ (Joel 2:25)

Psalmist Taavet ütles, et õige saab olema „otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. (Psalm 1:3) Kuid see tõotus kehtib vaid nende puhul, kes on täielikult end eraldanud õelatest ja kes keelduvad käimast patuste teedel. See kehtib vaid neile, kes on Jumala Sõna pühendunud uurijad, mõtiskledes selle üle nii ööd kui päevad.

„Aga nõnda ei ole õelad...“ (Psalm 1:4). Nad muutuvad nõrgaks ja nõdraks, olles kõigutatud igast erinevast õpetuse tormist ja tuulest. Kompromisside tegijad aga on kui närbunud puud, mis on nakatatud ja vigastatud igast väiksemastki putukast.

See on pilt ka paljudest kristlastest tänapäeva Jumala kojas. Nad ei loe enam suurt palju Piiblit; nad on liiga hõivatud, et palvetada ja ehitada end üles usus; nad harjuvad ära jumalakartmatute seltskonnaga ja viidavad aega nende seltsis, kes põlgavad Jumalat.

Terve trobikond röövikuid on hävitanud suurel hulgal tagasilangenud kristlaste elusid. Väliselt nad küll tunduvad otsekui puud, mis on istutatud veeojade äärde, kuid seespidi on nad korrupeerunud, nõrgad ja haiged. Nad ei kanna enam vilja ja vaimses mõttes on nad ära kuivanud. Röövikud on oma hävitustööga puukoore kallal edukalt hakkama saanud. Sama lugu on ka patuga – vaikselt hävitab see kõik nende sees, kes on tõmbunud eemale Issanda ligiolust.

Jumal on andnud meile teada, mil viisil Ta oma suure taastamise esile toob. Esmalt valab Ta oma Püha Vaimu välja sellisel ülikülluslikul viisil, et see toob tagasi jõu ja tervise igale puule Tema metsas. Patu-tõuk hakkab kaotama oma väge, kui Jumala rahvas pöördub tagasi Piibli lugemise juurde. Võimas ilmutus Jumala uuest lepingust muudab Jumala rahva julgeks kui lõvid. Seetõttu uskuge ja olge kindlad, et vaimne jõud ja jumalik tervis saavad välja valatud otse taevast.